Διατήρηση Λειτουργικής Δραστηριότητας

Οι περισσότερες επιχειρήσεις, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένες για απρόβλεπτα και δυσμενή γεγονότα. Εάν δεν έχετε σχεδιάσει προσεκτικά τις καθημερινές επαγγελματικές σας δραστηριότητες και δεν έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τη στιγμή της κρίσης, ο επερχόμενος κίνδυνος μπορεί να προκαλέσει διάσπαση, καθυστερήσεις, απώλεια πελατών, ακόμη και επιχειρησιακή αποτυχία !

Αξιοποιούμε τη γνώση και εμπειρία των στελεχών μας και προσφέρουμε:

  • Αναλυτικό πλάνο επιχειρησιακής συνοχής
  • Στρατηγικές για τον έλεγχο και τη διατήρηση του
  • Επαναφορά των λειτουργιών της επιχείρησης σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
  • Περιορισμό του χρόνου διακοπής στο ελάχιστο

Μία και μόνη ατυχία μπορεί να κοστίσει ολόκληρη την επιχείρηση.

  • Μείωση κινδύνων, που μπορούν να αποτραπούν.
  • Μείωση απειλών (βανδαλισμός, δολιοφθορά) με συνδυασμό τεχνολογίας, σωστών πρακτικών και καλά εκπαιδευμένου προσωπικού.
  • Μείωση επίδρασης αναπόφευκτών βλαβών.
  • Προετοιμασία για καταστροφές πραγματικές και απρόβλεπτες: πυρκαγιά, σεισμός, τρομοκρατία.

Τεχνικές και στάδια υλοποίησης της υπηρεσίας:

  1. Εκτίμηση Κινδύνου: Προσδιορίζουμε τις κρίσιμες επιχειρησιακές διαδικασίες της επιχείρησης. Επισημαίνουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους, που ενυπάρχουν σ’ αυτές.

2. Ανάλυση Επιχειρησιακού Αντίκτυπου: Κάνουμε πλήρη επιχειρησιακή ανάλυση, δίνοντάς σας πολύτιμα στοιχεία για το χρόνο διακοπής και τον οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει.

3. Σχέδιο Διατήρησης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: Αναπτύσσουμε Σχέδιο Διατήρησης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας . Το σχέδιο αποτελεί μια στρατηγική αποκατάστασης όλων των επιχειρηματικών λειτουργιών, από μικρές ή μεγάλες κρίσεις, διατηρεί την ανταγωνιστικότητά σας και προστατεύει τους εργαζομένους σας

4. Εφαρμογή Δοκιμαστικού Σχεδίου Διατήρησης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: Ο σκοπός της επιχείρησής μας δεν είναι μόνο συμβουλευτικός. Κρίνεται εκ του αποτελέσματος, που είναι η ασφάλεια. Γι’ αυτό, διενεργούμε αλλεπάλληλα τεστ, για να διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα των προτάσεών μας, αξιολογώντας την πληρότητα και την επάρκεια του προτεινόμενου σχεδίου.