Υπηρεσίες και προϊόντα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στην βιομηχανία της ασφάλειας, αλλά και ο εναρμονισμός σε παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, η αύξηση των κακόβουλων επιθέσεων σε υποδομές και εφαρμογές καθώς και τα συχνά περιστατικά μικρών και μεγάλων κρίσεων σε προσωπικό, οικογενειακό ή επαγγελματικό επίπεδο, έχουν φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης των εν λόγω κινδύνων.

Με την πολυετή εμπειρία που διαθέτουμε έχουμε αναπτύξει ένα κορμό συμβουλευτικών υπηρεσιών, που μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις της ασφάλειας.

Οι σύμβουλοι μας είναι οι πλέον κατάλληλοι και διαθέτουν τα υψηλά προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται για να παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση. Αξιολογούν τις οικονομικές, επιχειρησιακές και συμβατικές πτυχές του κάθε έργου προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και τα πρότυπα του κλάδου. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διοίκησης έργου (project management) για το σχεδιασμό λύσεων ασφαλείας. Από την αρχική φάση του προγραμματισμού και του σχεδιασμού έως την κοστολόγηση και την εφαρμογή, υποστηρίζοντας τους συνεργάτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Κάμερες Ασφαλείας
Συστήματα Συναγερμού
Πυρανίχνευση
Έλεγχος Πρόσβασης