Συστήματα Συναγερμού

Τι είναι ένα σύστημα ασφάλειας και συναγερμού;

Ένα σύστημα ασφαλείας είναι μία σειρά από ηλεκτρονικές αισθητήριες συσκευές και όργανα τα οποία τοποθετούνται στον χώρο που θέλουμε να προστατέψουμε και έχουν τη δυνατότητα να «ακούν» , να «βλέπουν» , ή να«αισθάνονται» τον κίνδυνο π.χ. το διαρρήκτη ή σε πιο ολοκληρωμένα συστήματα συναγερμού και τη φωτιά.Το ερέθισμα που μεταφέρεται σε μια Κεντρική Μονάδα Ελέγχου που λειτουργεί σαν «εγκέφαλος».Αυτός δέχεται τα σήματα και στη συνέχεια δίνει διάφορες εντολές σε άλλα όργανα ηχητικά , φωτιστικά ή τηλεμετάδοσης, τα οποία γνωστοποιούν την παραβίαση στους γείτονες , την αστυνομία , ή την πυροσβεστική σε περίπτωση φωτιάς και στους ιδιοκτήτες όπου κι αν βρίσκονται.

Επιλογή του σωστού Συστήματος Ασφαλείας

Πολλές φορές διαβάζουμε ότι έγινε διάρρηξη ή ληστεία σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους που είχαν σύστημα ασφαλείας αλλά αυτό δεν λειτούργησε και άλλοτε πάλι πως οι διαρρήκτες εξουδετέρωσαν το σύστημα ασφαλείας .Οι λανθασμένοι συναγερμοί είναι επίσης ένα πρόβλημα που απασχολεί τους ιδιοκτήτες και μικραίνει την αντίδραση των γειτόνων και της αστυνομίας σε ένα ενδεχόμενο πραγματικού συναγερμού.Το αισθητικό αποτέλεσμα της εγκατάστασης είναι και αυτό ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα και πολύ περισσότερο όταν η εγκατάσταση γίνεται σε κατοικημένο χώρο.Οι πιο πιθανοί λόγοι για να συμβούν τα παραπάνω είναι οι εξής:

1. Κακή ποιότητα του υλικού με άγνωστο κατασκευαστή και αμφίβολη προέλευση.

2. Ελλιπής και μη ολοκληρωμένη κάλυψη η οποία μπορεί να οφείλεται σε κακή μελέτη ή κακή εγκατάσταση

3. Πλημμελής αν όχι ανύπαρκτη συντήρηση του συστήματος , με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η ετοιμότητά του

4. Κακοί χειρισμοί λόγο πολυπλοκότητας και δυσχρηστίας του συστήματος

5 . Ανειδίκευτο προσωπικό.

Για να αποφευχθούν λοιπόν τα παραπάνω θα πρέπει απαραίτητα :

1. Να αποτεινόμαστε σε επώνυμες εταιρίες εμπιστοσύνης που να διαθέτουν αξιόπιστο υλικό , κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Διεθνείς Προδιαγραφές Ασφαλείας και εγκεκριμένο από διεθνή Κέντρα Ελέγχου καθώς επίσης εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό απολύτου εμπιστοσύνης .

2. Να παρέχουν οι εταιρίες αυτές τακτικό service στο σύστημά μας. Μεγάλη σημασία έχει η σωστή λειτουργία της εγκατάστασης συναγερμού στα χρόνια που θα έρθουν.

3. Η γραπτή εγγύηση όσο αφορά το υλικό και την εγκατάσταση μαζί με ασφαλιστική κάλυψη όσο αφορά το απαραβίαστο του συστήματος , είναι ένα ακόμη στοιχείο εμπιστοσύνης

4. Καλό θα είναι επίσης οι ιδιοκτήτες να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη να προδιαγράφουν οι ίδιοι τον τρόπο κάλυψης αλλά να δέχονται τις συμβουλές των εξειδικευμένων μηχανικών ασφαλείας των εταιριών γιατί κάθε κτίσμα έχει τα δικά του ευπαθή σημεία από τα οποία μπορεί να γίνει μία παραβίαση .Η σωστή συμβουλή για το σύστημα που θα επιλεγεί παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην παρεχόμενη από το σύστημα προστασία .Το ποσοστό προστασίας που παρέχει ένα σύστημα ασφαλείας σε ένα χώρο μπορεί να φτάσει στο 90-99 % αν έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί σωστά.