Πυρανίχνευση

Τι είναι ένα σύστημα Πυρανίχνευσης;

Σύστημα πυρανίχνευσης είναι μια ομάδα από συσκευές που σκοπό έχουν να ανιχνεύσουν μια εστία φωτιάς και να δώσουν το σήμα κινδύνου με ηχητικά, οπτικά ή άλλα μέσα.

Συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης είναι ένα σύστημα πυρανίχνευσης στο οποίο οι ανιχνευτές και τα μπουτόν είναι κατανεμημένα σε ζώνες ανίχνευσης. Οι ενδείξεις συναγερμού στον πίνακα αναφέρονται στις ζώνες ανίχνευσης και όχι σε κάθε εξάρτημα.

Αναλογικό διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης, είναι ένα σύστημα πυρανίχνευσης στο οποίο οι ανιχνευτές δίνουν αναλογικά σήματα για το φαινόμενο που ανιχνεύουν και ο κεντρικός πίνακας γνωρίζει το ακριβές σημείο (τη διεύθυνση) του κάθε εξαρτήματος


Η επιλογή του κατάλληλου, για κάθε χώρο, συστήματος πυρανίχνευσης ουσιαστικά ξεκινάει από την επιλογή του πίνακα. Χωρίς να υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας, το συνολικό μέγεθος του χώρου, η χρήση του, τα υλικά κατασκευής του και κάποιες ειδικές απαιτήσεις είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος και τον τύπο του πίνακα.

Άν επιλέξουμε συμβατικό σύστημα ξεκινάμε χωρίζοντας το χώρο σε ζώνες, προσέχοντας κυρίως :

  • Κάθε ζώνη να μην έχει επιφάνεια πάνω από 2000 τμ.
  • Κάθε ζώνη να αποτελεί μια αυτόνομη ή μια ξεκάθαρα προσδιορισμένη περιοχή ( π.χ. έναν όροφο).
  • Να μην ξεπερνιέται το ηλεκτρικό όριο των εξαρτημάτων μπορεί να συμπεριλάβει κάθε ζώνη.
  • Να προσδιορίζεται εύκολα και γρήγορα το ακριβές σημείο της φωτιάς από κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στο χώρο της ζώνης.
  • Αν χρησιμοποιήσουμε ανιχνευτές δέσμης ή φλόγας, που καλύπτουν μεγάλης έκτασης επιφάνειες, κάθε ανιχνευτής θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ξεχωριστή ζώνη.

Σε πολύ μεγάλους χώρους ή αν θέλουμε στον πίνακα να εμφανίζονται πληροφορίες για τη θέση του κάθε εξαρτήματος που ενεργοποιείται, πρέπει να επιλέξουμε διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα ενός ή περισσοτέρων βρόχων ανάλογα με τη συνολική επιφάνεια κάλυψης.

  • Κάθε βρόχος έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα διευθύνσεων (150) και μπορεί θεωρητικά να καλύψει μέχρι 5.000 τμ.
  • Όλα τα εξαρτήματα κάθε βρόχου συνδέονται στα ίδια 2 καλώδια μέσω των οποίων τροφοδοτούνται και επικοινωνούν ψηφιακά με τον πίνακα.
  • Για να μην επηρεάζει τη συνολική λειτουργία του βρόχου ένα σφάλμα (π.χ. βραχυκύκλωμα καλωδίων), τοποθετούνται ανά τακτά διαστήματα, ανάμεσα στους ανιχνευτές και στα κομβία, απομονωτές βραχυκυκλώματος.


Ορισμοί: