Έλεγχος πρόσβασης

Τι είναι ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης;

Ο έλεγχος πρόσβασης (Access control systems) είναι μια τεχνική ασφαλείας που ρυθμίζει ποιος ή τι μπορεί να δει ή να χρησιμοποιήσει σε ένα περιβάλλον. Είναι μια θεμελιώδης έννοια στην ασφάλεια που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για την επιχείρηση, τον οργανισμό ή όποια εγκατάσταση.

Υπάρχουν δύο τύποι ελέγχου πρόσβασης: φυσικού προσώπου και ηλεκτρονικού χρήστη. Ο έλεγχος πρόσβασης φυσικού προσώπου περιορίζει / ελέγχει την πρόσβαση σε φυσικές υποδομές και εγκαταστάσεις, περιουσιακά στοιχεία. Ο έλεγχος πρόσβασης ηλεκτρονικού χρήστη, περιορίζει / ελέγχει τις συνδέσεις σε δίκτυα υπολογιστών, αρχεία συστήματος και ψηφιακά δεδομένα

Για να πετύχουμε αυτό τον σκοπό, χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης, που βασίζονται σε διαπιστευτήρια του χρήστη, συσκευές διαπίστευσης , έλεγχοι και αναφορές για τον εντοπισμό της πρόσβασης των χρηστών σε ελεγχόμενες και περιορισμένες τοποθεσίες – περιοχές. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν συσκευές ελέγχου πρόσβασης για να περιορίσουν την είσοδο σε χώρους και περιοχές. Καθώς και διασύνδεση με συστήματα συναγερμού, δυνατότητες κλειδώματος για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή πράξεων.

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης, ελέγχουν την ταυτότητα και εξουσιοδότηση χρηστών και οντοτήτων, αξιολογώντας τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης, προσωπικούς αριθμούς αναγνώρισης (PIN), βιομετρικές σαρώσεις, μάρκες ασφαλείας (Tags) ή άλλους παράγοντες επαλήθευσης ταυτότητας. Ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, ο οποίος απαιτεί δύο ή περισσότερους παράγοντες επαλήθευσης, είναι συχνά ένα σημαντικό στοιχείο για την πολυεπίπεδη προστασία.

Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ελέγχου πρόσβασης, ανάλογα με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και τα επίπεδα ασφάλειας της τεχνολογίας και των πληροφοριών που θέλουμε να προστατεύσουμε.

Τα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) εγγυώνται την ασφάλεια κτιρίων, διαβαθμισμένων χώρων ή συγκεκριμένων περιοχών, αποτρέποντας την ανεξέλεγκτη είσοδο. Επιτρέπουν την πρόσβαση και καταγραφή κινήσεων των χρηστών σε συγκεκριμένες περιοχές, μεμονωμένα κτίρια ή και ανεξάρτητα συγκροτήματα μέσω Ethernet και WAN διασύνδεσης.

Μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα ή στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον έλεγχο πολλών εισόδων και υποστηρίζουν διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας (wiegand, magstripe, clock + data, RACS) ώστε να ενσωματώνονται και σε συστήματα τρίτων κατασκευαστών.

Στη χώρα μας, έχουμε αποδεχθεί και εξοικειωθεί ευρύτερα με την λειτουργία ελέγχου πρόσβασης ψηφιακού χρήστη, σχεδόν από την αρχή της εμφάνισής των ψηφιακών συσκευών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, smartphones, tablets).

Το αντίθετο συμβαίνει, με την λειτουργία ελέγχου πρόσβασης φυσικού προσώπου, ένα ποσοστό μόνον μεγάλων επιχρίσεων, διαθέτει τέτοια συστήματα. Σε αντίθεση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οικιακές εγκαταστάσεις, που στην πλειονότητα τους δεν τα απολαμβάνουν! Παρότι το κόστος κτήσης των αυτόνομων συστημάτων, είναι πλέον χαμηλότερο και από αυτό μιας μηχανικής κλειδαριάς ασφαλείας!