Αντί βιογραφικού

Είναι μακρύς ο δρόμος…

Για περισσότερα από 28 χρόνια παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις, εισάγοντας καινοτόμα συστήματα και σύγχρονες αντιλήψεις στο χώρο της συμβουλευτικής, επανδρωμένης και ηλεκτρονικής ασφάλειας.

Ξεκινήσαμε το 1989 με μια Ομόρρυθμη Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «Consert Security», η οποία παρείχε υπηρεσίες φύλαξης και περιφρούρησης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και γεγονότων συνάθροισης κοινού.

Εφαρμόσαμε για πρώτη φόρα στα ελληνικά χρονικά -και πριν θεσμοθετηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις των I.Ε.Π.Υ.Α.- μεθόδους και πρακτικές που μεταγενέστερα εντάχθηκαν σε ό,τι σήμερα διεθνώς αποκαλείται Crowd management (διαχείριση πλήθους).

Έτσι πετύχαμε να μονοπωλήσουμε την τότε αγορά της βιομηχανίας διασκέδασης (entertainment industry).

Συνεχίζοντας την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, από το 1999 ως και σήμερα, προωθούμε τον όρο του Συμβούλου Ασφαλείας και σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου συγκεντρώνεται πλήθος, και εντάσσονται στην βιομηχανία της διασκέδασης.

Παράλληλα, παρακολουθούμε διαρκώς τις διεθνείς εξελίξεις και αναπροσαρμογές του αντικείμενου. Επίσης από το 1999, με την ιδιότητα των Συμβούλων Ασφάλειας παρέχουμε συμβουλευτικές – οργανωτικές υπηρεσίες και σε ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας. Με αφορμή μίας εξ αυτών, από το 2008 αποκτούμε εξειδίκευση και σε ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας (Intrusion & fire detection system, cctv & access control).

Έτσι, σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, η πολυετής μας εμπειρία σε συνδυασμό με την άριστη εκπαίδευση, μας δίνει τη δυνατότητα να εγγυηθούμε για ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, διακριτικότητας και εμπιστοσύνης.

Επίσης, το ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών που διαθέτουμε, μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε όλες τις παραμέτρους ασφάλειας της επιχείρησης, της οικίας, της επαγγελματικής ή και ιδιωτικής σας ζωής.