Μην αφήνετε τίποτα στη τύχη..!

Όπως διαμορφώνεται σήμερα η πραγματικότητα, καθιστά απαραίτητη την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων φύλαξης και ασφάλειας, τόσο των επιχειρησιακών, όσο και των οικιακών, εγκαταστάσεων και του προσωπικού τους.

Έτσι ώστε, να διαφυλαχθεί η ομαλή λειτουργία, η ευημερία και η ανταγωνιστικότητά τους. Οι κίνδυνοι και οι απειλές ελλοχεύουν και μπορούν να αναστείλουν κάθε μορφή ανάπτυξης, με τραγικά πολλές φορές αποτελέσματα, σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Η εγκληματικότητα αυξάνεται ραγδαία και η γενική ανασφάλεια αποτελεί μάστιγα της σύγχρονης εποχής.


Ο Σύμβουλος Ασφαλείας έχει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε επιχείρηση. Ο οποίος αφού κάνει τον απαραίτητο έλεγχο, στις εγκαταστάσεις, καταγράφει αναλυτικά όλες τις εστίες κινδύνων και κατόπιν πραγματοποιεί την έγγραφη αξιολόγηση τρωτότητας/ευπάθειας. Στη συνέχεια δημιουργεί το πλάνο προστασίας των χώρων και των δρομολογίων και καθορίζει το επίπεδο της απειλής. Το επόμενο στάδιο είναι ο καθορισμός τακτικών επιλογών και ο σχεδιασμός μόνιμων λειτουργικών διαδικασιών.