Pater  Sangerskring

Maaseik
de Pater Sangerskring is aangesloten bij de
Federatie van Geschied-en Oudheidkundige Kringen van Limburg