Pater Sangerskring

Maaseik

de Pater Sangerskring is aangesloten bij de
Federatie van Geschied-en Oudheidkundige Kringen van Limburg