100 Contes amb Valors

(Una escola de valors per a educadors)


100 Contes amb Valors (Una escola de valors per a educadors)

INTRODUCCIÓ:

Tens a les mans un recull de 100 contes d’origen ben divers, popular o d’autors ben reconeguts. Per agilitzar la proposta hem reduït a la mínima expressió el seu contingut, sense perdre’ns l’essencial. Fins i tot ens hem permès la llibertat de modificar-ne excepcionalment el seu contingut. Per això no hi explicitem l’autoria.

A qui ens dirigim? A educadors, mestres, monitors, professors, catequistes, animadors, pares, responsables de moviments o d’entitats... Haurem de discernir l’edat més apropiada per a cada conte com també la pedagogia o manera d’oferir-lo d’acord amb les possibilitats de cadascú.

Pretenem dinamitzar un grup o col·lectiu a través d’aquest gènere literari. El conte, escollit d’acord amb l’objectiu de la trobada, desvetllarà l’atenció dels assistents, tot acompanyant-los i deixant-nos acompanyar cap a horitzons de valors inclusius i solidaris.

Contingut cronològic de cada conte:

  1. El conte amb el seu dibuix il·lustratiu. Pere Romagós Planas, mestre d’art, es l’autor de dels 100 dibuixos.

  2. El qüestionari amb el rerefons del mètode “Revisió de Vida” que utilitzen diversos moviments educatius: “veure”, “valorar” i “actuar”. Segueixen uns textos bíblics per si es vol assaborir una referència que potenciï el rerefons espiritual del qüestionari. En aquest cas el seu lloc serà incorporar-la en el “valorar”.

  3. Un comentari-suport a partir del conte.

  4. Tres possibles valors que el conte suggereix.

100 contes amb valors. Recopilació i redacció: Mn. Josep Perich; Il·lustracions: Pere Romagós Planas, mestre d’art; Correcció: Marta Finazzi, filòloga.

Esforç – Discerniment - Resiliència

Creativitat – Confiança - Resiliència

Fe – Confiança - Coherència

Dignitat – Discerniment – Fe

Amor – Fidelitat – Coherència

Fidelitat – Amor - Dignitat

Coherència - Esperança – Fe

Constància – Fidelitat - Sensibilitat

Dignitat – Acollida - Diversitat

Acollida - Confiança - Sensibilitat

Confiança – Comunitat – Diàleg

Creativitat – Esforç – Constància

Dignitat – Acollida– Comunitat

Confiança – Creativitat – Resiliència

Silenci – Sensibilitat – Discerniment

Confiança – Fe – Resiliència

Confiança - Testimoni – Valentia

Comunitat – Diàleg - Inclusió

Compromís - Comunitat - Misericòrdia

Confiança – Comunitat - Creativitat

Acollida- Confiança – Diàleg

Acollida – Fidelitat – Amor

23. Claus de la porta Dignitat - Esforç - Perdó

Amor - Gratuïtat - Solidaritat