Корисни линкови

Овде можете наћи корисне линкове за учење нових лекција.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

Ово је линк који води ка поузданом и корисном сајту на којем је могуће наћи дела грчких и римских аутора у оригиналу. Овде се налазе примарни и секундарни извори за проучавање древне Грчке и Рима.

https://drive.google.com/file/d/1ClKMKpZQ2Y4LZbz2YheeWlbECe5fTBWW/view

Овде можете наћи уџбеник са одабраним текстовима латинских аутора. Текстови су предвиђени за ученике који су савладали нормативну граматику и озбиљније се баве латинским језиком.

https://www.lexilogos.com/https://drive.google.com/file/d/1ahNOXqBr51b06S0U_Va0m2hAfHKKWl3j/view

Лексилогос је свеобухватан скуп ресурса за проучавање језика света, а тиме и латинског.

https://drive.google.com/file/d/1uvNDi0dcujpcgL0L04t8mZS2ZsTbAowf/view

Овај линк упућује на сајт где можете наћи латинске цитате у оригиналу као и њихов превод. Цитате је скупио и превео Албин Вилхар.


На сајту Кирка налазе се класични и ресурси информационих и комуникационих технологија европског курса за учење латинског језика.