Jeugd & Jongeren - Vught-Zuid

Eerste H. Communie 2018

Zondag 27 mei is een belangrijke dag voor onze communicanten! Dan zullen zij voor het eerst de Heilige Communie ontvangen. Dit feest vindt plaats in de viering die begint om 10.30 uur in onze kerk.

Familievieringen

Elke derde zondag van de maand, m.u.v. de vakanties, is er in onze kerk een familieviering. Deze vieringen zijn in het bijzonder geschikt voor kinderen van de basisscholen en hun ouders. Natuurlijk blijven de opa’s en oma’s ook van harte welkom. In deze vieringen wordt naast lezing en Evangelie van de zondag ook een passend spiegelverhaal vertelt, uit de belevingswereld van kinderen. Het jeugdkoor ‘de Molenrakkers’ verzorgt de muziek. Deelname in deze vieringen helpt ouders om samen met hun kind(-eren) de weg van Jezus te gaan.

De vieringen voor de hele familie zijn op zondag 15 april en zondag 17 juni. Het Jeugdkoor zorgt voor de muzikale omlijsting!

Jeugdkoor ‘de Molenrakkers’

Vanaf groep 4 mogen kinderen mee komen zingen bij ons jeugdkoor. O.l.v. hun enthousiaste dirigente Jeanneke van de Ven leren ze de liedjes voor de familievieringen en bespelen daarbij ook instrumentjes. Vind je zingen leuk en wil je een keer komen kijken en meedoen: de repetitie is elke zaterdag tussen 10 en 11 uur in onze kerk, Lidwinastraat 51.

Misdienaars

Voor zowel jongens als meisjes die hun Eerste Communie hebben gedaan is het mogelijk om misdienaar te worden. Je maakt door jouw aanwezigheid in speciale kleding en met een flambouw de viering mooier en je mag de priester ook helpen bij het klaarmaken en het afruimen van het altaar. Wil je daar meer over weten, meld je dan aan op het parochiecentrum: 656 25 41 of via paulus_stjanskerk@hetnet.nl