Privacyverklaring

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens met uw instemming voor zaken zoals afhandeling van verzoeken, kerkbijdragen, misintenties, registratie vrijwilligers, grafrechten, etc. Gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn aangereikt.

Daarnaast verzamelen wij informatie (bv. foto's) met betrekking tot het gebruik van onze website. Hier gaan wij zorgvuldig mee om en zullen nimmer foto's plaatsen wanneer betrokkenen c.q. ouders van minderjarigen daar uitdrukkelijk toe verzoeken.

Webbeheer Parochie Heilige Edith Stein,

25 september 2017