Agenda - algemeen

Vieren na 1 juli: aantal deelnemers kan variëren naar gelang ruimte in kerkgebouw

Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden door het Kabinet losgelaten. De voorwaarden zijn dat mensen vooraf reserveren, dat hen wordt gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus en dat zij een plaats krijgen aangewezen. Verder wordt de beschikbare ruimte bepalend voor het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn, mits men 1½ meter afstand van elkaar kan houden. De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit geldt voor de Rooms-Katholieke parochies. Het is vanaf 1 juli nog steeds nodig om mensen te laten reserveren, te vragen naar gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen zoals vastgelegd in het protocol na te leven.

Vooraf aanmelden voor deelname aan liturgische viering blijft verplicht

U dient zich nog steeds aan te melden voor het bijwonen van een liturgische viering op zaterdag/zondag in een van onze parochiekerken.