שמחת תורה

להתאחד!

נכתב על ידי הרב שי שמעון כהן - צפת

בסיום חג הסוכות, ממתין לנו חג שמחת תורה. עליו נאמר במדרש, שהרי זה כמלך שבניו הגיעו לבקרו. כאשר הביקור עמד להסתיים, אמר המלך לבניו: "קשה עלי פרידתכם". בבקשה, תתעכבו אצלי עוד יום אחד. כך גם אצלינו, לאחר שחג הסוכות נגמר, מבקש מאיתנו ה' להתעכב עוד יום יחד איתו.

על כך שואל הרבי: לכאורה, מה תועיל המתנה זו? הרי בכל מקרה ייפרד המלך מבניו, ומה התועלת ביום הנוסף? ושאלה נוספת: מה המשמעות של "קשה עלי פרידתכם?" לכאורה מתאים יותר לומר "קשה עלי פרידתנו", כי הפרידה היא הדדית?

זה מוביל אותנו להבנה, שה' לעולם לא נפרד מאיתנו. ה' אוהב אותנו, ונמצא איתנו תמיד. הבעיה היא רק מצידנו, כי אנו חשים כאילו נפרדים מה'. בעומק יותר, זה נובע מ"פרידתכם" - הפירוד שבין עם ישראל עצמם, גורם לפירוד מה'. אם נהיה מאוחדים ביננו, לא נפרד מה' לעולם.

בחג הסוכות עצמו, קיימת אחדות בין היהודים, וכפי שארבעת המינים רומזים לסוגים שונים בעם ישראל, שמתאחדים זה עם זה. אך בעצם, מצווה זו מדגישה שיש בעם ישראל כל מיני סוגים, ולכן היא מבטאת אחדות זמנית, שעשויה להתבטל. דווקא האחדות של שמחת תורה, היא אחדות מושלמת, כשכולם רוקדים יחד עם התורה, בלי שום הבדלים. אחדות זו, יכולה להמשיך ולהתקיים בכל השנה כולה.

לקוטי שיחות ב'