ואתחנן

שלט רחוב!

נכתב על ידי הרב שי שמעון כהן - צפת

בפרשת השבוע, נלמד בין היתר על המצווה להפריש ערי מקלט, עבור מי שרוצח בשגגה, זהו תחליף יעיל, זול ומועיל, במקום בתי הכלא הנהוגים בזמן הזה. האדם אינו יכול לצאת מהעיר, עד יומו האחרון, אך יכול לעסוק בעבודה פרודוקטיבית ומועילה, וכל זה ללא צורך בסוהרים. אם ייצא, הוא חושף את עצמו לסכנת מוות, חס ושלום.

אם כן, עיר המקלט היא המקום היחידי בו הרוצח בשגגה יכול לחיות בבטחה. יתר על כן, אפילו עבור רוצח במזיד, עיר המקלט היא איזו הגנה. שכל תחילה עליו לברוח לעיר מקלט, ושם הוא מוגן עד שבית הדין יכריעו בדינו. לכן נצטווינו גם לדאוג שהכבישים לעיר המקלט יהיו סלולים ורחבים, ובכל צומת יהיה שילוט מתאים, שיפנה את הרוצח לעיר המקלט.

כל דבר גשמי, יש לו משמעות רוחנית. הרוצח הרוחני, הוא בעצם כל אחד שעובר עבירות, וכך שופך ומבזבז את חיות נפשו. יש רוצח בשגגה ובלי כוונה, ויש רוצח במזיד. עבור כולם, עיר המקלט היא מקום מוגן. זוהי התורה, שמגינה על החוטא, ומצילה אותו מיצר הרע. והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עומד בצומת, ומבקש מכולם ללכת בדרך החיים, ולבחור בתורה.

זהו גם תפקידנו שלנו. אנו רוצים שה' יסייע לנו ולבחור בדרך הנכונה, ולשם כך עלינו לסייע לאחרים. יש לעודד ולהפנות את מי שביכולתינו לדרך ה', וכך נזכה שה' יסייע לנו.

לקוטי שיחות ב'