תולדות

כח לנצח!

מאת הרב שי שמעון כהן - צפת

בתחילת פרשתינו, מופיע הפסוק: "ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק". לכאורה, זוהי כפילות ברורה ומיותרת לחלוטין. אם בתחילת הפסוק מבהירים שיצחק הוא בנו של אברהם, מדוע צריך לספר לנו שוב, בחציו השני של הפסוק, שאברהם הוליד את יצחק? שאלה זו מפורסמת מאוד, ורבים מפרשני המקרא מתייחסים אליה. בשורות הבאות, ננסה גם אנחנו לתרץ את השאלה, מכיוון מעט שונה.

כמה דברים מיוחדים, היו ביצחק לגבי אברהם אביו. אחד הבולטים, הוא ברית המילה בגיל שמונה ימים, שכן אברהם נימול בגיל 99 שנה כידוע. מסופר במדרש, שכאשר נימול יצחק, הזמין אברהם לסעודה את כל גדולי העולם, ובתוכם את עוג מלך הבשן הענק. כשראה הלז את התינוק, לעג לו בליבו, וחשב שביכולתו למעוך אותו באצבעו. אמר לו ה' - אתה עצמך, סופך ליפול בידי בני בניו.

המילה בגיל שמונה ימים, מבטאת את הקשר של יהודי לה', בלי שום הגבלה שכלית, ובלי להזדקק להגיון. וזוהי משמעות הפסוק שהובא לעיל. כאשר יהודי רוצה להתקשר תמיד לה', בדומה ליצחק שנימול בגיל שמונה ימים, לעיתים נתקל הוא בקשיים שנראים בלתי מנוצחים, בדומה לעוג מלך הבשן, שמאיים למעוך אותו. ולזה מקבלים את הכח מאברהם, היהודי הראשון, שעמד מצד אחד, אף שכל העולם היה בצד השני. "אלה תולדות יצחק בן אברהם"? מה מאפשר ליצחק "להוליד" צאצאים (בגשמיות - בנים, וברוחניות - מעשים טובים)? "אברהם הוליד את יצחק". אברהם נותן לנו את הכח, לנצח את כל אויבי עם ישראל!

(לקוטי שיחות א')