וירא

בקשה של ילד

מאת הרב שי שמעון כהן - צפת

מסופר על אחד מאדמורי חב"ד (האדמו"ר הרש"ב), שבהיותו ילד בגיל 4-5, נכנס אל סבו, והתחיל לבכות. הרי הפרשה מתחילה במילים "וירא אליו ה' (לאברהם)". ובכן, מדוע ה' נראה לאברהם, ואלינו אינו נראה? השיב לו סבו הגדול "כשיהודי צדיק בגיל 99, מחליט שעליו למול את עצמו, ראוי שה' יתגלה אליו".

בפשטות, סיפור זה מלמדנו את גדולת אותו ילד, שכבר בקטנותו השתוקק לכך שה' יתגלה אליו. אך בעומק יותר, יש בכך מודל לחיקוי עבור כל אדם. גיל, אינו רק ענין למשרד הפנים, אלא מבטא במידת מה את רמתו של האדם. ממילא, לא משנה מה הגיל הרשמי שלנו, יתכן שמבחינת הקירבה לה', אנו עדיין ילדים קטנים. על כך מלמד אותנו סיפור זה, שגם לילד קטן יש את מלוא הזכות, לבקש שה' יתגלה אליו!

ומי באמת יזכה לזה? זאת אנו רואים בהמשך הסיפור:

אברהם אבינו בגיל תשעים ותשע, היה בדרגה נעלית מאוד. אך הוא לא הסתפק בזה, ושאף תמיד ליותר. הוא לא חש כמי שהגיע אל הפיסגה, אלא תמיד ניסה להתעלות, והחליט למול את עצמו. זוהי ההנחיה אלינו, תמיד להוסיף ולהתקדם, ובעזרת ה' נגיע אל היעד!

(לקוטי שיחות א')