ויחי

חי

מאת הרב שי שמעון כהן - תל ציון

שמה של הפרשה נשמע מבטיח - ויחי! חיים זה הבסיס להכל, ואילו המוות הוא האסון הגדול ביותר שיתכן. אך בפועל, הפרשה עוסקת דווקא בפטירת יעקב אבינו, והברכות שהוא מעניק לצאצאיו לפני מותו. כיצד יתכן שלפרשת פטירת יעקב ינתן שם כל כך 'חי'?

כדי להשיב על כך, ננסה להבין תחילה באופן מעמיק, מהי משמעות החיים. בפשטות, מי שחי הוא קיים. אך בעומק, חי הוא דווקא מי שקיים באופן נצחי, ואילו חיים זמניים אינם חיים אמיתיים. לכן, שלימות החיים היא רק אצל הבורא, שהוא לבדו חי לנצח. ואילו הנבראים יכולים לחיות, רק על ידי הדביקות בה', וכלשון הפסוק (ואתחנן ד', ד'): "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום".

עם זאת, דביקות אמיתית היא דווקא כזו שעומדת בפני קשיים והפרעות, ומתגברת עליהם. וזו הסיבה, שדווקא פרשה זו נקראת ויחי יעקב. כל שנות יעקב, לא היה ניתן לדעת בוודאות שחייו אמיתיים בשלימות, כי אל לאדם לסמוך על עצמו, ותמיד הוא עלול ליפול חלילה. רק כעת, לפני פטירתו, וכאשר כל צאצאיו דבוקים בה' ובתורתו, כולל יוסף שהתנתק ממנו בגיל כה צעיר, זו ראיה שאכן הוא דבוק בה' בשלימות, וממילא חייו הם חיים מושלמים ונצחיים.

(לקוטי שיחות ט"ו)

מתי משיח יגיע?

מאת הרב שי שמעון כהן - צפת

כן... השאלה שבכותרת היא בהחלט נפוצה. יש השואלים זאת את עצמם, ויש השואלים אחרים, אבל מי לא רוצה שמשיח כבר יגיע?

מוזר לגלות, אבל בתחילת פרשתינו היינו קרובים יותר מאי פעם, לפתרון התעלומה. לפני פטירת יעקב, הוא התכווין לגלות לבניו מתי תבוא הגאולה, אלא שהיא נעלמה ממנו. איזה מעצבן! למה לא נתנו לו לגלות?

בעצם, בואו נהיה מקוריים, ונשאל שאלה הפוכה. הרי בחכמה שלאחר מעשה, לאחר אלפי שנות גלות, אנו יודעים שהגאולה הייתה די רחוקה מיעקב ובניו. אז בעצם, בשביל מה לגלות? סתם כדי לייאש? (או כדי להשביע את סקרנות הדורות האחרונים - אנחנו?....)

יש מבארים, שיעקב התכווין לגלות רק לבניו, כי ידע שאמונתם חזקה, ולהם זה לא יזיק. ה' מנע את זה ממנו, כי אולי הסוד 'ידלוף' גם לאנשים בעלי מעונה חלשה יותר. אבל עיקר השאלה היא, מה התועלת! גם אם הסוד לא יזיק לבני יעקב, כיצד בדיוק הוא יועיל להם?

ההסבר הוא, שיעקב לא התכווין לגלות לבניו תאריך של כמה אלפי שנים קדימה. בזוהר הקדוש מובא, שגאולת מצרים הייתה יכולה להיות גאולה שלימה, ורק עוונות עם ישראל האריכו את הגלות עד היום. זו הייתה תוכניתו של יעקב, וכעת מובן גם מה הריווח מהגילוי. כשעם ישראל יידע שהגאולה כה קרובה, הם ייזהרו לא לעשות שום דבר, שעלול לקלקל את התוכנית. כך, לא זו בלבד שהגאולה לא תידחה, אולי היא אפילו תוקדם!

טוב, תוכנית כל כך מושלמת... אז למה ה' התערב וקלקל את הכל? למה לא התגלה הסוד הכמוס?

ההסבר הוא, שהגאולה העתידה היא גאולה שלימה ונצחית, שלא תשתנה. לכן, צריך שעבודת ישראל תהיה באופן נצחי ואמיתי, שאינו נובע מדחיפה מלמעלה. אם היו מגלים לנו את הקץ, לא היה לנו מונופול על הבאת הגאולה. כביכול מלמעלה דחפו אותנו לזה, ואילו מצד מצבנו האמיתי אנו נמוכים יותר. דווקא כשלא לוחשים לנו סודות באוזן, ולמרות זאת אנו עושים הכל בשלימות, יכולה להגיע הגאולה המושלמת.

והמסר, קצר ופשוט. לחכות לגאולה, ולעשות הכל כדי שתבוא. תאמינו לי, זה שווה....

(לקוטי שיחות כ')