ויגש

תורה טהורה

מאת הרב שי שמעון כהן - תל ציון

פרשת השבוע מרגשת מאוד. אחרי כל המתח שסיים את הפרשה הקודמת, אחי יוסף מגלים סוף סוף שהשליט העריץ שהתעלל בהם הוא אחיהם האהוב, וממהרים לבשר על כך לאביהם. כמובן, יעקב ממהר למצרים, אך שולח לפניו את יהודה, שיקים במצרים מרכז ללימוד תורה - ישיבה.

לכאורה, לשם מה היה צריך לשלוח את יהודה? הרי יוסף כבר שהה במצרים, והגיוני היה יותר להטיל עליו את התפקיד החשוב?

התשובה היא, שאכן דרגת יוסף הייתה גבוהה יותר משל אחיו. הם היו רועי צאן, כי הבדידות והריחוק מבני האדם סייעה להם להתעלות. לעומת זאת, יוסף יכל להיות קשור לה', גם בעת שניהל את כל ממלכת מצרים.

אך למרות שזוהי מעלה עצומה שמצביעה על רוממות נשמת יוסף, לגבי לימוד התורה זוהי ירידה. כי לימוד אמיתי ומושלם, מחייב התמסרות אבסולוטית, וכל עיסוק צדדי עלול לפגוע בה. לכן נשלח יהודה דווקא, כדי להקים מקום שיהיה מנותק לחלוטין מהעולם, ובו ילמדו תורה באופן המושלם ביותר!

(לקוטי שיחות ג')

בכל מחיר!

מאת הרב שי שמעון כהן - צפת

חג החנוכה, הוא במידה רבה חגו של יהודה המכבי. מתיתיהו אביו היה זה שהרים את נס המרד, וכפי המסופר היה יהודה המכבי מצביא החשמונאים במלחמה כנגד הייונים.

גם בפרשת השבוע מככב יהודה, אם כי כמובן יהודה אחר, בנו של יעקב אבינו, דורות רבים לפני חנוכה. גם יהודה שלנו הצטיין באומץ ליבו, וברגע קריטי במיוחד, שמתואר בתחילת פרשתינו, הוא אף העז לקרוא תיגר על שליט מצרים הכל יכול, ואיים לצאת נגדו במלחמה.

קשה לתאר במילים, את גודל האבסורד במעשה שכזה. אפשר להשוות זאת לאדם בן זמנינו (חזק ככל שיהיה), שיחליט לצאת למלחמה נגד ארצות הברית, רוסיה, או מעצמה עולמית אחרת. מצרים שלטה אז בכיפה, והרעב העולמי הגביר את התלות העולמית של המדינות מסביבה, בה. בנסיבות אלו, האם לא הייתה תעוזתו של יהודה בגדר התאבדות חסרת הגיון, שרק בנס לא נגמרה באסון?!

בנקודה זו, עשויים לקפוץ חובבי המדרשים, ולציין שיהודה היה גיבור חיל מאין כמותו. ואם שני אחיו שמעון ולוי התמודדו עם עיר שלימה, אין כל קושי בכך שהוא נטל על עצמו משימות לכאורה בלתי אפשריות. זה הסבר נכון, אבל לא לגמרי מספק. המדרש מתאר אמנם בהרחבה את גבורתו של יהודה, אך הוא מציין גם סיטואציה שבה הראה יהודה את כוחו, ואז הראה גם בנו של יוסף את כוחו, ועל כך אמר יהודה "זה גדול ממני"!!!! ובכן, יהודה ידע שיש במצרים גבורים ממנו, ואף על פי כן לא נמנע ממלחמה כנגדם????

התשובה לזה כפי הנראה פשוטה לגמרי. יהודה לקח אחריות על בנימין, ובלשון הפסוק "אנכי אערבנו מידי תבקשנו". ומי שלוקח אחריות, עושה הכל כדי לעמוד במחויבות שלקח. הכל כולל הההההההכל!

ובקפיצה חדה לחיינו אנו. לכל אב ולכל אם יש אחריות מלאה! לילדיהם היקרים. ניקח אם כן דוגמה מיוסף, ונעשה הההההכל, כדי שלא ינזקו חלילה, לא בגשמיות, ולא ברוחניות. גם אם הדבר נראה חסר סיכוי, יש לזה תקדים.....

(לקוטי שיחות א')