Grupy

Koła żywego różańca

W parafii Św. Józefa Rzemieślnika istnieją koła żywego różańca. Jest ich 9, w tym koło żywego różańca mężczyzn.

Modlitwa różańcowa jest prowadzona przez przedstawicieli kół w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 8:00 i 10:00 oraz podczas adoracji w święto parafialne i w Wielkim Tygodniu.


Parafialny zespół Caritas w Księżynie

Parafialny Zespół Caritas powstał w 2008 roku. Zadaniem zespołu jest organizowanie świadczeń konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności: rodzinom wielodzietnym przeżywającym trudności, dzieciom i młodzieży, oraz osobom samotnym i ubogim.