Wydarzenia

2023

22.01.2023

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w Jamach i Kozłowicach zostały odprawione Msze św. w ich intencji.

5.03.2023

W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet dzisiejszej niedzieli zostały odprawione Msze św. w intencji kobiet - wszystkie panie zostały też obdarowane słodkim upominkiem.

10-12.03.2023

W tych dniach (od piątku do niedzieli) odbyły się Wielkopostne Dni Dla Duszy - podczas nabożeństw i Mszy św. stosowne kazania głosił ks. Damian Sklorz  (wikariusz z Olesna).

20.03.2023

W tym roku dzień 19. marca, czyli uroczystość św. Józefa, przypadła w niedzielę wielkopostną, która ma "pierwszeństwo" w obchodach liturgicznych, dlatego Msze św. w intencji Mężczyzn i Młodzieńców zostały odprawione w Jamach i Kozłowicach w poniedziałek (20. marca) - a wszyscy panowie zostali obdarowani słodkim upominkiem.

14.05.2023

W Kozłowicach dziesięcioro dzieci (w tym jedno z Jam) przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej.

18.05.2023

W parafii Gorzów Śl.  siedmioro uczniów klasy VIII przyjęło sakrament bierzmowania, którego udzielił ks. bp Paweł Stobrawa.

26.05.2023

Jak co roku, z okazji Dnia Matki, 25. maja w Jamach i 26. maja w Kozłowicach, zostały odprawione Msze św. w intencji wszystkich Mam, po których odbyły się też spotkania dla Mam "przy kawie i cieście", zorganizowane przez parafialny Caritas.

1.06.2023

Również jak co roku, w Kozłowicach i Jamach odprawiono Msze św. w intencji Dzieci w związku z Dniem Dziecka - na zakończenie których było udzielane szczególne błogosławieństwo, a każde dziecko otrzymało słodki upominek.

11.06.2023

W tym roku w Jamach świętowaliśmy 230-tą rocznicę zbudowania tutejszego kościoła - okolicznościową Mszę św. odprawił o. Zdzisław Rabajczyk, franciszkanin z Wrocławia, a potem dla wszystkich mieszkańców i gości w odremontowanej sali OSP był przygotowany poczęstunek (kawa i ciasto).

23.06.2023

Także pamiętaliśmy o ojcach, odprawiając w Dniu Ojca w Kozłowicach i Jamach Msze św. w intencji ojców, po których ojcowie byli zaproszeni na okolicznościowy poczęstunek (przygotowany przez parafialny zespól Caritas)

25.06.2023

W Kozłowicach przeżywaliśmy odpust parafialny w Kozłowicach ku czci św. Jana Chrzciciela - sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Arnold Nowak, proboszcz z parafii Kamień Śląski.

9.07.2023

Uroczystości odpustowe ku czci św. Małgorzaty odbyły się w Jamach - sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Maciej Skóra, diecezjalny mistrz ceremonii liturgicznych.

11.08.2023

W Kozłowicach gościliśmy coroczną pieszą pielgrzymkę z Sycowa, która podążała do Częstochowy - w naszym kościele pielgrzymi odprawili Mszę św., a potem zostali ugoszczeni obiednim posiłkiem, przygotowanym przez panie z Caritas i z parafii.

21.-24.10.2023

Już w sobotę wieczorem rozpoczęliśmy tegoroczne rekolekcje parafialne, które z wielką charyzmą prowadził ks. Robert Sadlak, wicerektor seminarium duchownego w Opolu.

3.12.2023

Tego dnia przeżywaliśmy w Jamach odpust ku czci św. Mikołaja - sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił o. Felicjan Kraft - franciszkanin z Podłęża.

6.12.2023


Tradycyjnie we wspomnienie św. Mikołaja do dzieci zgromadzonym w kościołach w Jamach i Kozłowicach przybył św. Mikołaj – przynosząc słodkie upominki


16.12.2023


Kozłowicki zespół Caritas przygotował na plebanii Wieczerzę Wigilijną dla starszych i samotnych parafian. 


2022

23.01.2022

Każdego roku z okazji Dnia Babci i Dziadka są odprawiane Msze Św. w intencji wszystkich Babć i Dziadków - co zostało uczynione tej niedzieli.

06.03.2022

Tradycyjnie, w związku z Dniem Kobiet, odbyły się Msze św. w intencji wszystkich kobiet naszej parafii, po których każda z pań otrzymała słodki upominek.

11-13.03.2022

Tego roku w Wielkim Poście odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia (który trwał trzy dni: od piątku do niedzieli) - podczas nabożeństw i Mszy św. wielkopostne kazania głosił ks. Wojciech Kuzyszyn (wikariusz z Kluczborka).

19.03.2022

Tradycyjnie też w dniu św. Józefa zostały odprawione Msze św. w intencji mężczyzn i młodzieńców, po których wszyscy obecni panowie (od najmłodszego do najstarszego) otrzymali słodki upominek. 

26.04.2022

W tym roku dekanalny konwent wielkanocny odbył się w naszej parafii - przybyli kapłani z Biskupic, Bodzanowic, Kościelisk, Gorzowa Śl. i Sternalic.

8.05.2022 i 15.05.2022

Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w Kozłowicach ośmioro dzieci i tydzień później w Jamach jedna dziewczynka.

26.05.2022

Z okazji Dnia Matki 26. maja w Kozłowicach i 27. maja w Jamach zostały odprawione Msze św. w intencji Matek oraz (WYJĄTKOWO TEGO ROKU) w intencji Dzieci z okazji Dnia Dziecka (bo 1. czerwca ma być bierzmowanie młodzieży).

1.06.2022

Tego roku do sakramentu Bierzmowania przystąpiły dwa roczniki (rok temu z powodu pandemii nie było bierzmowania) - zatem w Gorzowie Śląskim przyjęło sakrament bierzmowania z rąk ks. biskupa Pawła Stobrawy dziewiętnaścioro młodych parafian (z Kozłowic i Jam).

23.06.2022

Z okazji Dnia Ojca w Jamach i Kozłowicach zostały odprawione Msze św. w intencji ojców.

26.06.2022

W Kozłowicach odprawiliśmy odpust ku czci św. Jana Chrzciciela - sumistą odpustowym, głoszącym odpustowe kazanie, był ks. Przemysław Seń, kustosz sanktuarium św. Rity w Głębinowie.

10.07.2022

Natomiast odpust ku czci św. Małgorzaty, Męczennicy w Jamach prowadził ks. Robert Sadlak, vicerektor opolskiego seminarium duchownego, sprawując Msze św. odpustowe oraz głosząc odpustowe kazanie.

11.08.2022

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, w tym roku tradycyjnie 11. sierpnia, gościliśmy w Kozłowicach pieszą pielgrzymkę z Sycowa, która podążała do Częstochowy. U nas pielgrzymi zatrzymali się na Eucharystię i obiedni posiłek, który (jak w poprzednich latach) przygotowały panie z Caritas i z parafii.

11.-14.09.2022

Rok temu odprawiliśmy w parafii Misje Święte - rok później przeżywaliśmy rekolekcje "Rok po Misjach", które nawiązywały do tamtorocznych Misji - prowadził je (jak w poprzednim roku) pallotyn ks. Andrzej Partika.

25.10.2022

Co roku, w ramach Tygodnia Misyjnego w Kościele, odprawiliśmy różaniec misyjny - pierwsza część modlitwy Zdrowaś Maryjo w każdym "dziesiątku" różańca była odmawiana w innym języku. W tym roku były to: j. bobo (jeden z języków afrykańskich), j. hiszpański, j. duński, j. niemiecki i j. chorwacki.

4.12.2022

W Jamach przeżywaliśmy odpust ku czci św. Mikołaja - sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Dariusz Krok - profesor Uniwersytetu Opolskiego.

6.12.2022

Po dwuletniej przerwie związanej z koronawirusem - tego roku do zgromadzonych dzieci w kościele w Jamach i Kozłowicach wreszcie przybył św. Mikołaj i wręczył wszystkim dzieciom mikołajowe paczki.

17.12.2022

Również tego roku (po "koronawirusowej" przerwie) została zorganizowana na plebanii wigilijna wieczerza dla samotnych i starszych, którą przygotował kozłowicki zespół Caritas. 


2021

17.01.2021

Z okazji Dnia Babci i Dziadka już tej niedzieli zostały odprawione Msze Św. w intencji wszystkich Babć i Dziadków.

7.03.2021

Już w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet w Jamach i w Kozłowicach odprawiono Msze św. w tej intencji, a na koniec wszystkie panie otrzymały słodki upominek.

19.03.2021

Tego roku uroczystość św. Józefa przypadła w piątek (co zwykle w Wielkim Poście wiąże się z odprawieniem Drogi Krzyżowej), ale w związku z obchodzonym aktualnie Rokiem Św. Józefa w ten właśnie piątek zostały odprawione Msze św. w intencji Mężczyzn i Młodzieńców, po których było nabożeństwo ku cci św. Józefa.

09.05.2021

Pięcioro dzieci z Kozłowic i Jam przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej w Kozłowicach.

26.05.2021

26. maja w Kozłowicach i 27. maja w Jamach zostały odprawione Msze św. w intencji Matek z okazji Dnia Matki.

1.06.2021

Z okazji Dnia Dziecka w Kozłowicach i w Jamach odprawiono Msze św. w intencji Dzieci- i na zakończenie było udzielane szczególne błogosławieństwo, co było owiązane z otrzymaniem słodkiego upominku.

23.06.2021

Także z okazji Dnia Ojca zostały odprawione Msze św. w Jamach i Kozłowicach w intencji ojców.

27.06.2021

Ku czci św. Jana Chrzciciela przeżywaliśmy odpust parafialny w Kozłowicach - sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Paweł Brudek, profesor z KUL-u.

4.07.2021

Tej niedzieli obchodziliśmy w Jamach odpust ku czci św. Małgorzaty, Męczennicy - sumę odprawił i kazanie odpustowe wygłosił ks. Mariusz Marszałek, pallotyn z Częstochowy.

3. – 10.10.2021

W tych dniach w naszej parafii odbyły się Parafialne Misje Święte, które poprowadził ks. Andrzej Partika – pallotyn.

21.11.2021

Do naszej parafii przybyły siostry józefitki z Kluczborka (s. Zuzanna - przełożona i s. Nulla) z prośbą o wsparcie finansowe remontu klasztornego dachu - po Mszy św. przy kościele można było złożyć ofiarę na ten cel.

05.12.2021

w Jamach odbyła się uroczystość odpustowa ku czci św. Mikołaja - sumę odpustową sprawował i Słowo Boże głosił ( w całej parafii) ks. Tomasz Szczeciński, duszpasterz Domu Miłosierdzia w Otmuchowie.

06.12.2021

W tym roku tradycyjne spotkanie dzieci ze św. Mikołajem nie odbyło się ze względu na koronawirusa - ale św. Mikołaj przekazał paczki, które w jego imieniu ks. proboszcz rozdał dzieciom. 

2020

19.01.2020

Jak co roku zostały odprawione uroczyste Msze Św. w intencji wszystkich Babć i Dziadków.

8.03.2020

Tego dnia przypada Dzień Kobiet, dlatego w Jamach i w Kozłowicach odprawiono Msze św. w tej intencji, a wszystkie panie tradycyjnie otrzymały słodki upominek.

19.03.2020

Na świecie i w Polsce pojawiła się epidemia koronawirusa, dlatego Msze św. za wstawiennictwem św. Józefa w intencji mężczyzn i młodzieńców zostały odprawione - niestety - przy nielicznym udziale mężczyzn i młodzieńców, którzy także otrzymali słodki upominek.

25-26.05.2020

W związku z Dniem Matki w Jamach - 25. maja i w Kozłowicach - 26. maja zostały odprawione Msze św. w intencji wszystkich matek naszej parafii; tradycyjnego spotkania przy kawie i ciastku nie było z powodu koronawirusa.

21.06.2020

W Kozłowicach przeżywaliśmy odpust parafialny w związku z uroczystością Narodzenia św. Jana Chrzciciela - sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Grzegorz Kadzioch, wiceoficjał Sądu Biskupiego w Gliwicach.

23.06.2020

Z okazji Dnia Ojca, w Jamach i Kozłowicach odprawiliśmy Msze św. w intencji ojców.

24.06.2020

W Kozłowicach została odprawiona "niecodzienna" Msza św., którą sprawowało 14 kapłanów - kolegów kursowych ks. proboszcza, którzy tego roku właśnie w Kozłowicach świętowali swą kolejną rocznicę święceń kapłańskich.

5.07.2020

W Jamach odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Małgorzaty - sumę odpustową odprawił i Słowo Boże głosił ks. Krystian Muszalik, dyrektor gospodarczy seminarium duchownego w Opolu.

10.07.2020

W Jamach zatrzymała się na modlitewny postój rowerowa pielgrzymka, która jechała z Poznania do Częstochowy.

2.08.2020

W Kozłowicach dziewięcioro dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej.

9.09.2020

Dziesięcioro młodych parafian (z Jam i Kozłowic) w Gorzowie Śląskim przyjęło sakrament bierzmowania z rąk ks. biskupa Pawła Stobrawy.

październik 2020

Z powodu pandemii koronawirusa zostały odwołane coroczne parafialne rekolekcje.

6.12.2020

W Jamach przeżywaliśmy odpust ku czci św. Mikołaja - Słowo Boże na każdej parafialnej Mszy św. i sumę odpustową w Jamach odprawił o. Remigiusz Gruca, franciszkanin z Borek Wielkich.

Natomiast tradycyjne spotkanie dzieci ze św. Mikołajem nie odbyło się z powodu koronawirusa. Z tego powodu nie odbyła się też coroczna wigilia dla starszych i samotnych. 

2019

20.01.2019

Tradycyjnie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w Jamach i Kozłowicach zostały odprawione Msze św. w ich intencji.

10.03.2019

Tej niedzieli odprawiono Msze św. w intencji wszystkich kobiet w związku z Dniem Kobiet - wszystkie panie zostały też obdarowane słodkim upominkiem.

19.03.2019

Tego dnia przeżywaliśmy uroczystość św. Józefa i z tej okazji zostały odprawione Msze św. w intencji Mężczyzn i Młodzieńców, którzy także zostali obdarowani słodkim upominkiem.

4.04.2019

Tego dnia wyruszyliśmy na parafialną pielgrzymkę do Głębinowa, do miejsca gdzie rozwija się kult św. Rity - patronki od spraw trudnych i beznadziejnych, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. i nabożeństwie oraz mieliśmy smaczny posiłek.

22.05.2019

W parafii Gorzów Śl. ks. bp Rudolf Pierskała udzieli młodzieży naszego dekanatu sakramentu bierzmowania - z naszej parafii do Bierzmowania przystąpiło siedmioro uczniów klasy III gimnazjalnej.

26.05.2019

Z okazji Dnia Matki, 24. maja w Jamach i 25. maja w Kozłowicach, zostały odprawione okolicznościowe Msze św., po których odbyły się też spotkania dla Mam "przy kawie i cieście", zorganizowane przez parafialny Caritas.

1.06.2019

W Kozłowicach i Jamach odprawiono Msze św. w intencji Dzieci w związku z Dniem Dziecka - na zakończenie których było udzielane szczególne błogosławieństwo, a każde dziecko otrzymało słodki upominek.

23.06.2019

Z okazji Dnia Ojca pamiętaliśmy o ojcach, w intencji których została odprawiona Msza św. w Jamach i Kozłowicach, a ojcowie-uczestnicy Mszy św. zostali zaproszeni na poczęstunek na plebanii, gdzie otrzymali też słodki upominek.

23.06.2019

Tej niedzieli przeżywaliśmy odpust parafialny w Kozłowicach ku czci św. Jana Chrzciciela - sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Maciej Skóra, notariusz Kurii w Opolu.

7.07.2019

W Jamach odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Małgorzaty - sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Mateusz Kandzia, pochodzący z Gorzowa Śląskiego, a aktualnie student KUL-u.

17.08.2019

Po kilku latach została reaktywowana rowerowa pielgrzymka do Częstochowy na Jasną Górę - w tym roku wzięło w niej udział dziewięcioro parafian, którzy o godz. 7.00 wyjechali z Kozłowic i Jam, a na Jasną Górę dotarli o godz. 12.30. Potem ks. proboszcz w ich intencji odprawił tam Mszę św. i samochodami wszyscy wrócili do domów.

22.09.2019

Na Górze św. Anny odbyły się diecezjalne dożynki, których organizatorem był nasz dekanat Gorzów Śląski. Zatem z każdej z sześciu parafii naszego dekanatu pojechała delegacja z koroną żniwną i z dożynkowymi darami. A starostami tych diecezjalnych dożynek zostali wybrani Państwo Sylwia i Krzysztof Respondek z Jam, którzy tę nominację przyjęli.

17. i 18.10.2019

Przeżywając październik, który w tym roku z woli papieża Franciszka jest obchodzony jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, w Jamach i w Kozłowicach odprawiliśmy Różaniec Misyjny, podczas którego nasza młodzież odmawiała pierwszą cześć modlitwy "Zdrowaś Maryjo" w różnych językach. A był to: j. yoruba (jeden z wielu języków afrykańskich), j. hebrajski, j. niemiecki, j. włoski i j. malgaski. Natomiast przy każdej dziesiątce, symbolizującej jeden z kontynentów świata, byli wymienieni misjonarze z naszej diecezji opolskiej tam pracujący - i za nich modliliśmy się przy każdej tajemnicy owego Różańca Misyjnego.

27-30.10.2019

W tych dniach przeżywaliśmy parafialne rekolekcje, które głosił o. Krystian Ostrowski - franciszkanin z Podłęża Szlacheckiego.

1.12.2019

W Jamach przeżywaliśmy odpust ku czci św. Mikołaja - sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił o. Grzegorz Pampuch - franciszkanin z Borek Wielkich.

7.12.2019

Tego roku nietypowo - odwiedziny św. Mikołaja były w sobotę (7. grudnia) rano, który to św. Mikołaj zgromadzonym w kościołach w Jamach i Kozłowicach dzieciom wręczył upominki.

14.12.2019

Kozłowicki zespół Caritas przygotował na plebanii Wieczerzę Wigilijną dla starszych i samotnych parafian.