Ministranci

Grupa ministrantów i ministrantek w Jamach (stan na dzień 1.09. 2018 r.):


Hober Daniel

Hober Julia

Smyrek Aleksandra

Mrugała Wioletta

Kupski Igor

Kupski Bartłomiej

Kupski Karol


Grupy ministrantów z Kozłowic (stan na dzień 1. 09. 2018 r.):


Grupa I :

Wójcik Marko

Galus Kamil

Galus Marcin

Kos Patryk


Grupa II :

Gallus Aleksander

Pigło Paweł

Haładyn Rafał

Haładyn Adrian

Olszok JakubKto to jest ministrant ?

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, w czasie przygotowywania ołtarza i darów ofiarnych potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym, który niesie ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że "uczestniczyć w liturgii" nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!"Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!Kto jest patronem ministrantów ?

Bardzo wielu świętych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi i dzisiaj są patronami ministrantów. Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:

- pracowitości

- sumienności

- gorliwości

- żarliwej modlitwie

- codziennemu naśladowaniu ChrystusaDo patronów ministrantów zalicza się:

- Św. Tarsycjusz - męczennik rzymski, III wiek

- Św. Stanisław Kostka - XVI wiek (Polska)

- Św. Alojzy Gonzaga - XVI wiek (Wiochy)

- Św. Jan Berchmans - XVII wiek (Belgia)

- Św. Dominik Savio - XIX wiek (Włochy)Modlitwy Ministranta:

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,do Boga, który rozwesela młodość moją,

do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,by oczy moje były zwrócone na Ołtarz,

a serce moje oddane tylko Tobie. AmenBoże, którego dobroć powołała mniedo świętej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych Tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa,Pana naszego. Amen