Pla d'Actuació Municipal 2021
23

Què és el PAM?

El Pla d’Actuació Municipal és el full de ruta del govern municipal de Montgat per a aquest mandat. És una eina per conèixer els principals eixos temàtics en què es dividiran les polítiques públiques que l’Ajuntament desplegarà al nostre poble fins el 2023.

El PAM permet fiscalitzar el progrés de les actuacions i el seu grau d’acompliment.

El PAM és fruit de l’esforç i l’entesa entre les diferents sensibilitats polítiques que conformen l’equip de govern de l’Ajuntament. Tot i que el lideratge correspon a les forces polítiques, també és cert que el desenvolupament futur de Montgat no correspon en exclusiva a l’Ajuntament. És per això que aquest equip de govern pretén garantir que el futur de Montgat es construeixi amb la col·laboració de la ciutadania, especialment en moments tan excepcionals i difícils com els actuals, en què ens trobem immersos en una profunda crisi sanitària, social i econòmica. Aquest document és, per tant, el granet de sorra que els membres del govern aporten per tal de construir, de bracet de la ciutadania, un futur en comú per Montgat, amb determinació, compromís cívic i voluntat col·lectiva de seguir avançant.

El Pla s'estructura en tres grans eixos que són:

  • Serveis a les Persones

  • Govern Obert i Noves Tecnologies

  • Territori, Espai Públic i Medi Ambient

que venen a emmarcar les prioritats de les diferents àrees en què actua l’Ajuntament.

Els eixos engloben conjunts d'àmbits i aquests es desglossen en diferents objectius que apunten a les àrees en les quals és necessari enfocar-se per assolir les fites a aconseguir i per arribar a aquests objectius cal realitzar actuacions específiques.

D’aquesta manera, a mesura que anem descendint, passem de l’estratègia a la planificació operativa, per convertir una visió en un pla operatiu.

Els governs municipals es troben a l’epicentre de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, i l’Ajuntament de Montgat ha assumit aquesta agenda com a marc d’actuació en el present mandat.

El document està estructurat en tres eixos que s’articulen en 17 àmbits, 30 objectius i 181 actuacions.Descarrega't el PAM

El Pla d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de Montgat és l'estratègia per a la reactivació social i econòmica del municipi davant de la crisi de la COVID-19 i els problemes que tradicionalment ens han afectat. Aquest pla, que preveu 181 mesures en l'àmbit de la defensa de la cohesió social, la reactivació econòmica, l'impuls d'una ciutat sostenible en un territori equilibrat i el foment de la innovació, ha estat aprovat el 18 de novembre del 2021 per la Junta de Govern Local.