กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักงานกองบาลีสนามหลวง


ตึกวิเศษธรรมกาย ชั้น ๓ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ตรวจสอบรายชื่อขอเข้าสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗