กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง


ตึกวิเศษธรรมกาย ชั้น ๓ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีได้ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗