Page.tl Cito groep 4

Naar de basisschool


Heb jij een kind van 4 jaar en mag hij of zij straks naar school? In dat geval is het goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Via dit artikel informeren we je verder over zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan dit spannende avontuur beginnen met je kind. In dit artikel hebben we het over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je moet doen als je kind niet goed mee kan komen.

Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf hun vierde naar school. Dat is een mooie leeftijd om te beginnen met leren. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht start pas als een kind 5 jaar is. Dan gaat een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leer dan al heel vroeg spelen met andere kinderen en wordt tevens goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de leerkrachten besluiten om het langzaam op te bouwen en een leerling nog ‘s middags thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs

De naam basisschool zegt het eigenlijk al: hier leren kinderen de basis van het leren. Deze basis overlapt tal van gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, wereldoriëntatie, verkeerd, bewegingsonderwijs en zelfs programmeren. Dat zijn een heleboel vakken, maar er is een opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een behoorlijke rol gaan spelen. Het rekenen begint met kleine cijfers en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen zich volgens de protocollen ontwikkelen. Veel vakken vinden dagelijks plaats, waaronder rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week in de agenda.

Cito-toetsen

Om de ontwikkeling te volgen worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en Cito-toetsen. De methodetoetsen vinden eigenlijk direct plaats na de behandeling van een thema in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, in januari en in juni. Hoewel de methodetoetsen belangrijk zijn, toch worden alleen de Cito-scores gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze gaan over de doorgaande lijn, zijn onafhankelijk en goed te interpreteren door de docent. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om één kind, een groepje kinderen of een hele klas verder te helpen in het leren.

Aangepast onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de basisschool. Die problemen kunnen komen door een achterstand in het leren, maar ook door verkeerd gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Basisscholen moeten wel alles gedaan hebben om een kind passend onderwijs te bieden. Het kan echter zijn dat een kind niet meer kan worden begeleid en door experts verwezen wordt naar het speciaal onderwijs. Vaak is dat geen leuke gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter kan bepalen wat een kind met speciale leer- of gedragsbehoeften moet hebben en daarop in kan zetten.

Meer info

Ondanks dat we hier onderwijs hebben dat goed is georganiseerd, is er vaak ook veel niet duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid . Maar vergeet niet om ook langs te gaan bij de school van je kinderen of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de regering geschetst, maar scholen mogen daar zelf invulling aan geven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen tussen scholen kiezen. Een afspraak op school is zo gemaakt en veel directies zijn verheugd om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Page.tl