PABO voor Nieuwkomers

Inleiding

Veel statushouders statushouders willen in Nederland hun bestaan weer opbouwen. Veel docenten zouden hier weer graag voor de klas gaan staan, maar dat gaat niet zomaar. Hun diploma’s zijn in ons land niet geldig en bovendien wijken de didactische vaardigheden en competenties soms af van wat in Nederland vereist is.

In Nederland is een tekort aan onderwijzend personeel voor basisscholen. Tevens is het beleid om diversiteit na te streven niet alleen in de klas maar ook voor de klas. PABO voor Nieuwkomers sluit hierbij nauw aan.

Met dit project willen we meerdere doelen verwezenlijken:

1. We benutten het menselijk kapitaal door de statushouder in de gelegenheid te stellen zijn onderwijsbevoegdheid hier te halen.

2. We zorgen ervoor dat hij / zij zijn eigen toekomst vormgeeft en met grote zekerheid een betaalde baan gaat vinden.

3. De deelnemer wordt ambassadeur die een schakel vormt tussen eigen en de Nederlandse cultuur.

4. We bevorderen de diversiteit in het basisonderwijs.

5. We werken eraan mee het tekort aan basisschoolleerkrachten kleiner te maken.

6. We ondersteunen basisscholen bij hun opvang van vluchtelingenkinderen middels stages van onze deelnemers.