"รุ่น ๔ ไม่ได้มีไว้ขาย"

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนรุ่น ๔

ใครที่ยังไม่ลงทะเบียน สามารถลงได้ที่นี่ ( ลงทะเบียนเสร็จ รอประมาณ ๕ นาที ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ช่องด้านบน )

กิจกรรมที่สำคัญของเพื่อนๆ รุ่น ๔

ขอเชิญเพื่อนๆ ที่พอจะมีกำลังทรัพย์ ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน "เพื่อนช่วยเพื่อน" โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชี

นายยุทธนันท์ พรหมเดชะ ธนาคารกรุงไทย (สาขาปฐมพร) หมายเลขบัญชี 832 - 0 - 39620 - 4 เมื่อโอนแล้วสามารถแจ้งรายชื่อที่ด้านล่างซ้าย และประมาณ ๕ นาที ดูผลที่ด้านขวา ( ระบบจะอัพเดทรายชื่อ และยอดรวมโดยอัตโนมัติ ) และสามารถตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายได้ที่ชีท "รายการใช้จ่าย" ซึ่งใกล้เคียงกับชีท "รายชื่อผู้สมทบทุน" ครับ / บัญชีนี้เปิดเมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 ใช้สำหรับเฉพาะกิจกรรมของรุ่น 4 เท่านั้น

สถานภาพเงินกองทุนรุ่น ๔ "เพื่อนช่วยเพื่อน"

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสวัสดิการ "เพื่อนช่วยเพื่อน"

    • เพื่อนเสียชีวิต จ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมพวงหรีดในนามรุ่น ๔ จำนวน ๑ พวง (ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท)
    • พ่อ , แม่ , ครอบครัว เสียชีวิต จ่าย ๕,๐๐๐ บาท พร้อมพวงหรีดในนามรุ่น ๔ จำนวน ๑ พวง (ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท)
    • เพื่อนเข้าโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยในต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จ่าย ๒,๐๐๐ บาท ( อย่างน้อยต้องนอนใน รพ.ตั้งแต่ ๒ คืนขึ้นไป )
    • พ่อ , แม่ , ลูก , เมีย เข้าโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในนอนรักษาอย่างน้อย ๒ คืนขึ้นไป จัดกระเช้าเยี่ยมอาการ วงเงิน ๑,๕๐๐ บาท
    • เพื่อนประสบภัยธรรมชาติ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จ่าย ๓,๐๐๐ บาท

( การเบิกจ่าย ประธานรุ่นเพียงผู้เดียว ที่มีอำนาจในการอนุมัติให้เบิกจ่าย )

บัญชีรายชื่อผู้เสียชีวิต นพต.รุ่น ๔ ภ.๘