Portal Lo.Polis

Za komunikacijo med otroki in učitelji uporabljamo portal Lo.Polis
(podobno kot Meesenger s privzetimi naslovniki)

Pomoč za vse težave z gesli: gesla@os-vojnik.si
V sporočilu napišite s katerim geslom in za katerega otroka imate težave.


Učitelji pošiljajo vsa sporočila otrokom in staršem preko otrokovega uporabniškega profila.
(Torej, ko bo kje zapisano, da smo podatke poslali na LoPolis, se morate prijaviti z uporabniškimi podatki za učenca!)

OPOMBA: Letos vpisani prvošolci in ostali učenci, ki so se na našo šolo prestavili med počitnicami, bodo sporočila v portal LoPolis pričeli prejemati šele po 1.9.2020 Delovanje sistema je vezano datum pričetka šolskega leta. Lahko pa tem učencem pošljemo SMS sporočilo.

Uporabniški vmesnik je precej enostaven in pregleden.

Ko sestavljate Novo sporočilo se bodo med prejemniki ppojavili učitelji naše šole.

Prva izbira je vedno razrednik, sledijo vsi učitelji in na koncu še enkrat vsi, ki učijo določene predmete.

Komunikacij poteka znotraj Lo.Polisa in ne preko e-naslovov.

Priponko dodate tako, da kliknete na ikono sponke v zgornjem desnem kotu!

Priporočamo!

Prijavo na portal Lo.Polis se lahko izvedete tudi z brskalnikom vaše mobilne naprave.
S tem dobite možnost, da učiteljem hitro posredujete fotografije rešenih delovnih listov, zvočne posnetke z vprašanji... *

* Največja velikost pripetih datotek je lahko 25 Mb!

Napotki povezani z gesli:

Ko ste prejeli uporabniške podatke preko SMS sporočil, nekateri telefoni v takih sporočilih ne prikažejo šumnikov.
Ker so v naših geslih in uporabniških imenih tudi šumniki, prihaja do težav.

Uporabniško ime je iz dela imena in priimka ter številke šole (v sistemu Lo.Polis ima naša šola številko 25).
Uporabniško ime dodeli šola in ga uporabnik ne more spremeniti (Lahko nam javite na: gesla@os-vojnik.si, če bi želeli drugačnega.)
Začetno geslo je sestavljeno iz imena ter številk 11 (če pa je ime otroka krajše od štirih znakov dodamo 111). To geslo morate ob prvi prijavi zamenjati.