Överby Villaägareförening

Välkommen till Överby Villaägareförening

Överby Villaägareförening är en ideell förening som har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen och bildades 1932.

Medlemmarnas önskemål inkommer till föreningen via motioner eller förslag som till exempel att arbeta för att etablera ett utegym på Överby samt att verka för skapandet av ett elljusspår på Killingen tillsammans med öns övriga fastighetsföreningar.

Föreningen bevakar även frågor som är kopplade till Resarös utveckling. Genom våra platser i Resarö Plangrupp framför vi medlemmarnas synpunkter inom olika samhällsprojekt (Detaljplaner).

Föreningen har under många år uppvaktat både beslutsfattare samt tjänstemän inom förvaltningen i syfte att få till ett färdigställande av gång- och cykelvägen längs hela Överbyvägen. Andra frågor som föreningen framfört medlemmarnas synpunkter på är utvecklingen runt ”Resarö Mitt” samt trafiklösningen vid Engarn

Utöver ovanstående uppgifter genomförs årligen Överbydagen, vilken bl. a syftar till att öka gemenskapen på Överby. Under Överbydagen genomförs en mängd olika aktiviteter såsom loppmarknad, ponnyridning, 5-kamp, tipspromenad, försäljning av konsthantverk, motionslopp samt korvgrillning.

Föreningen är markägare till allmän platsmark inom Överby.

Naturmarken sköts genom Överby Samfällighetsförening och vägmarken av Resarö Vägförening.

På webbplatsen finner du de senaste årens verksamhetsberättelser med bilagor samt årsmötesprotokoll och kontaktuppgifter.

Om du som fastighetsägare skulle vilja vara med och engagera dig i föreningens arbete eller är intresserad av att vara funktionär under Överbydagen, så är du varmt välkommen att ta kontakt med styrelsen.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Överby Villaägareförening