กลุ่มบริหารงานบุคคล


แบบพาวเวอร์พอยท์-ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
ว6-2563 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
ย้ายผู้บริหาร ว3564.pdf

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพ

ของผู้บริหารสถานศึกษา