Електронна библиотека

Уважаеми учители,

добре дошли в електронната библиотека на учителите от ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна.

Тук ще намерите дидактически и методически материали, публикувани по класове и учебни предмети - за обучение, за самоподготовка и за изпитване.

Електронната библиотека се актуализира непрекъснато. Тя е място за повишаване квалификацията на учителите и обмен на добри практики, както и средство за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.