สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถโดม

Pharmacy Drugstore, Faculty of Pharmacy, Thammasat University

"ร้านยามาตรฐาน บริการด้วยคุณภาพ "

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ “ร้านยา โอสถโดม” เป็นหน่วยงานที่คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ให้บริการธุรกิจอินเตอร์โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตารางการปฏิบัติงานของเภสัชกร

ตารางฝึกงานนักศึกษา