Kontakt

Okrášľovací spolok za obnovu pamiatok

občianske združenie

  • Sídlo: Letná 47, 040 01 Košice


  • IČO: 50304852

  • DIČ: 2120971028 (organizácia nie je platcom DPH)


  • Registrácia: Ministerstvo vnútra SR: VVS/1-900-90-48654

  • Dátum registrácie: 22.04.2016


  • Bankový kontakt: Tatrabanka, a.s.

  • IBAN: SK4611000000002943068819