Okrášľovací spolok za obnovu pamiatok

Okrášľovací spolok za obnovu pamiatok


Okrášľovací spolok za obnovu pamiatok je občianskym združením, ktorého cieľom je výskum, obnova a rekonštrukcia pamiatkovo chránených objektov, a to najmä kultúrnych pamiatok Mlynská Bašta a Laboratórium nachádzajúcich sa v meste Košice.

Čo robíme