Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem wystarczy kliknąć tutaj i pobrać a następnie wypełnić deklarację członkowską i wysłać jej skan e-mailem na kontakt@opiekunmedyczny.org

Deklarację członkowską można również wysłać pocztą na adres Stowarzyszenia.


OPŁATY

Wpisowe wynosi 10 zł (opłata jednorazowa)

Składka za 2018 rok wynosi 100 zł (płatne przy składaniu deklaracji)


Kolejne składki roczne płatne są do końca marca danego roku.


Deklaracja członkowska do pobrania (kliknięcie otwiera dokument)