ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε. στις 25/06/2018 λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την 5η Συνεταιριστική Αρχή «Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση»

β) Εκ του καταστατικού της Ο.Σ.Φ.Ε. το Άρθρο 3 «Μέσα επίτευξης σκοπών» και πιο συγκεκριμένα την Παράγραφο 7 πως οι σκοποί της Ομοσπονδίας επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων «Με την δημιουργία Λεσχών, Αναγνωστηρίων, Εντευκτηρίων, Βιβλιοθηκών και διαφόρων Κοινωνικών Έργων».

Αποφάσισε την δημιουργία εξειδικευμένης, επί των συνεταιρισμών, βιβλιοθήκης που:

  • Θα εδρεύει στα γραφεία της Ο.Σ.Φ.Ε.
  • Θα είναι υπό την ευθύνη του Εφόρου Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
  • Η καθημερινή της λειτουργία θα γίνεται από τη γραμματεία.
  • Θα περιέχει τίτλους βιβλίων συνεταιριστικής θεματολογίας
  • Η επιλογή των τίτλων θα γίνεται από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.
  • Για την αγορά των βιβλίων θα πρέπει να προηγηθεί η συγκατάθεση του Ταμία.
  • Τα βιβλία θα αγοράζονται με δαπάνες της Ο.Σ.Φ.Ε. ή θα αποτελούν δωρεά τρίτων.
  • Τα βιβλία θα καταχωρούνται σε ψηφιακό μητρώο που θα αναρτάται στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας της Ο.Σ.Φ.Ε.
  • Τα βιβλία θα φέρουν εξωτερικά τον Α/Α εγγραφής τους στο ψηφιακό μητρώο.
  • Η φύλαξη των βιβλίων θα γίνεται σε ειδική και εμφανή θέση.
  • Η χρήση των βιβλίων θα μπορεί να γίνεται αποκλειστικά στα γραφεία της Ο.Σ.Φ.Ε. υπό την εποπτεία της γραμματείας.

Στην Συνεργατική Βιβλιοθήκη της Ο.Σ.Φ.Ε. μπορείτε να βρείτε τους κάτωθι τίτλους βιβλίων

Βιώσιμη συνεταιριστική οικονομία

Θεωρία και πρακτική

Έκδοση: 3η

Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Λ.

Εκδόσεις: Σταμούλη Α.Ε.

Έτος: 2015

ISBN: 9789603519744

Επανεφεύρεση των συνεταιρισμών

Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα

Έκδοση: 1η

Συγγραφέας: Parnell Edgar

Εκδόσεις: Στοχαστής

Έτος: 2000

ISBN: 9789603031031

Συνεταιρισμοί

Αρχές - Οικονομική-πολιτική ανάπτυξη - Οργάνωση - Νομοθεσία

Έκδοση: 3η

Συγγραφέας: Καμενίδης Χρίστος Θ.

Εκδόσεις: Κυριακίδη

Έτος: 2016

ISBN: 9605991314

Συνεργατισμός - Συνεταιρισμοί

Ιστορία, φιλοσοφία, αποστολή: Η εναλλακτική λύση

Έκδοση: 1η

Συγγραφέας: Μαριάδης Σταύρος Λ.

Εκδόσεις: Γιαχούδη

Έτος: 2003

ISBN: 9789607425102

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Συγγραφέας: Μελέτης Κυριάκος

Έκδοση: 1η

Εκδόσεις: Παπαζήση

Έτος: 2012

ISBN: 9789600224597

Η εταιρική συμμετοχή στο συνεταιρισμό και ειδικότερα τα δικαιώματα των συνεταίρων

Έκδοση: 2η

Συγγραφέας: Τζίβα Έφη

Εκδόσεις: Σάκκουλα

Έτος: 2009

ISBN: 9789604454570

Το δίκαιο των αγροτικών συνεταιρισμών

Σύμφωνα με το Ν. 4384/2016

Έκδοση: 1η

Συγγραφέας: Βουρουτζής Ζήσης Χ.

Εκδόσεις: Σάκκουλα

Έτος: 2016

ISBN: 9789605684952

Δίκαιο συνεταιρισμών

Τόμος Ι

Έκδοση: 1η

Συγγραφέας: Κιντής Σταύρος

Εκδόσεις: Σάκκουλας

Έτος: 2004

ISBN: 9789601511832

Δίκαιο συνεταιρισμών

Τόμος ΙΙ

Έκδοση: 1η

Συγγραφέας: Κιντής Σταύρος

Εκδόσεις: Σάκκουλας

Έτος: 2004

ISBN: 9789601511849

Δίκαιο συνεταιρισμών

Τόμος ΙΙΙ

Έκδοση: 1η

Συγγραφέας: Κιντής Σταύρος

Εκδόσεις: Σάκκουλας

Έτος: 2004

ISBN: 9789601511856

Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός

Έκδοση: 1η

Συγγραφέας: Κιάντος Βασίλειος

Εκδόσεις: Σάκκουλας

Έτος: 2014

ISBN: 9789605681609

Δείτε τον πλήρη κατάλογο εδώ