ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

  • Προϊστάμενη Γραμματείας : Λαζάρου Κωνσταντίνα
  • Διευθυντής ISCoPhar : Τσιάρας Θωμάς
  • Εργαζόμενη ISCoPhar : Παγκράτη Μαρίνα
  • Εργαζόμενη ISCoPhar : Τσάμη Μαρία
  • Νομικός Σύμβουλος : Καπώνης Πάνος