ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το όργανο έλεγχου του Δ.Σ.

Το Εποπτικό Συμβούλιο:

 • Εκλέγεται στο Τακτικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων της Ο.Σ.Φ.Ε.

 • Η διάρκεια της θητείας του είναι 3 έτη.

 • Είναι τριμελές

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε.

 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του νόμου (Ν.1667/1986)

 • Ελέγχει την τήρηση του καταστατικού

 • Ελέγχει την τήρηση των αποφάσεων των Συνεδρίων

 • Έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου της Ομοσπονδίας, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί τη πορεία των υποθέσεων της ΟΣΦΕ. Για την διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο καταστατικό της Ο.Σ.Φ.Ε.

Η σύνθεσή του Ε.Σ. βάσει των τελευταίων εκλογών είναι η κάτωθι:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 - 2024

 • Ανεσίδης Νικόλαος

 • Μπασκουρέλος Χαράλαμπος

 • Ναούμ Παναγιώτης

Στις προηγούμενες περιόδους θήτευσαν οι κάτωθι:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018 - 2021

 • Κιοσές Γεώργιος Κωνσταντίνος

 • Μπασκουρέλος Χαράλαμπος

 • Ντέλλος Φώτιος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2018

 • Γενετζάκης Απόστολος

 • Κρανιώτης Χαράλαμπος

 • Μπασκουρέλος Χαράλμπος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2015

 • Γενετζάκης Απόστολος

 • Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος

 • Σπυρίδης Γεώργιος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009-2012

 • Σπυρίδης Γεώργιος

 • Ρήγας Βασίλειος

 • Ναούμ Ιωάννης