ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το συμβουλευτικό όργανο του Δ.Σ.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο:

 • Εκλέγεται στο Τακτικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων της Ο.Σ.Φ.Ε.

 • Η θητεία του διαρκεί 3 έτη.

 • Είναι τριμελές

Βασικές Αρμοδιότητες:

Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Συζητά τρέχουσας φύσεως θέματα της Ομοσπονδίας ή προβλήματα των Συνεταιρισμών - Μελών, κάνει προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση των Συνεταιρισμών, συντονίζει τη δράση της Ο.Σ.Φ.Ε. κ.α.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο δεν αποφασίζει, αλλά αποφαίνεται για το εάν θα εισηγηθεί ή όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα που επεξεργάσθηκε ή ολοκληρωμένες προτάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο καταστατικό της Ο.Σ.Φ.Ε.

Η σύνθεσή του Ε.Σ. βάσει των τελευταίων εκλογών είναι η κάτωθι:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 - 2024

 • Κατσαντώνης Νικόλαος

 • Μαλλιαρός Ιωάννης

 • Μαυρίδη Ευγενία-Τζένη

Στις προηγούμενες περιόδους θήτευσαν οι κάτωθι:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018 - 2021

 • Αγιούμπ Μίλτος

 • Ματσιόλης Κωνσταντίνος

 • Σιάσιος Γεώργιος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 - 2018

 • Μακρυγιάννης Γεώργιος

 • Μπιρλιράκης Βασίλειος

 • Τριανταφυλλίδης Δημήτριος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 - 2015

 • Καραμπινίδης Παναγιώτης

 • Κατσαντώνης Νικόλαος

 • Τριανταφυλλίδης Δημήτριος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 - 2012

 • Καραμπινίδης Παναγιώτης

 • Παπαβασιλείου Δημήτριος

 • Τριανταφυλλίδης Δημήτριος