ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το όργανο διοίκησης της Ο.Σ.Φ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

  • Εκλέγεται στο Τακτικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων της Ο.Σ.Φ.Ε.

  • Η θητεία του διαρκεί 3 έτη.

  • Είναι επταμελές

Βασικές Αρμοδιότητες:

Έχει κάθε αρμοδιότητα στην διοίκηση και δραστηριότητα της Ο.Σ.Φ.Ε. εκτός από εκείνες που ρητά το καταστατικό αναθέτει στο Συνέδριο των Αντιπροσώπων ή σε άλλο όργανο της Ομοσπονδίας.

Εκπροσωπεί δια του Προέδρου την Ομοσπονδία και γενικότερα τους Συνεταιρισμούς Μέλη της ενώπιον κάθε αρχής.

Αποφασίζει για θέματα που αφορούν στην διοίκηση και τη στρατηγική, μέσα στα πλαίσια του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων του Συνεδρίου της Ο.Σ.Φ.Ε., δίνοντας τις αναγκαίες κατευθυντήριες οδηγίες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο καταστατικό της Ο.Σ.Φ.Ε.

Η σύνθεσή του Δ.Σ. βάσει των τελευταίων εκλογών είναι η κάτωθι:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 - 2024


Πρόεδρος: Μπιρλιράκης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Τερζής Αναστάσιος

Γενικός Γραμματέας: Μαρίνος Ελευθέριος

Ταμίας: Καφανέλης Πέτρος

Προϊστάμενος Εκτελεστικού : Μπουζιάνης Παύλος

Μέλος: Μπελώνη Αγγελική

Μέλος: Καρούτα Βασιλική

Στις προηγούμενες περιόδους θήτευσαν οι κάτωθι:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018 - 2021


Πρόεδρος: Μπελώνης Σταύρος

Αντιπρόεδρος: Φαρσάκης Λάζαρος

Γενικός Γραμματέας: Μαρίνος Ελευθέριος (+ Αρμοδιότητα επί των Διεθνών Σχέσεων)

Ταμίας: Καφανέλης Πέτρος (+ Προϊστάμενος Εκτελεστικού Συμβουλίου)

Έφορος επί Εκπαιδευτικών Θεμάτων & επί Δημοσίων Σχέσεων: Μπιρλιράκης Βασίλειος

Μέλος: Κατσαντώνης Νικόλαος

Μέλος: Γενετζάκης Αποστόλης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 - 2018


Πρόεδρος: Μπελώνης Σταύρος

Αντιπρόεδρος: Γαλανόπουλος Ανδρέας

Γενικός Γραμματέας: Δαϊρούσης Δημήτριος

Ταμίας: Κατσαντώνης Νικόλαος

Μέλος: Γιαννούκος Αθανάσιος

Μέλος: Κοκοκιός Κωνσταντίνος

Μέλος: Μπίμπασης Χρήστος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 - 2015


Πρόεδρος: Μπελώνης Σταύρος

Αντιπρόεδρος: Γαλανόπουλος Ανδρέας

Γραμματέας: Δαϊρούσης Δημήτριος

Ταμίας: Μάραντος Νικόλαος

Έφορος Εκτελεστικού: Σανδρής Δημήτριος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Κοκοκιός Κωνσταντίνος

Έφορος Διεθνών Σχέσεων: Μπίμπασης Χρήστος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 - 2012


Πρόεδρος: Γαλανόπουλος Ανδρέας

Αντιπρόεδρος: Μπελώνης Σταύρος

Γραμματέας: Καρούτας Αθανάσιος

Ταμίας: Δαϊρούσης Δημήτριος

Έφορος Εκτελεστικού: Μάραντος Νικόλαος

Μέλος: Κοκοκιός Κωνσταντίνος

Μέλος: Κατσαντώνης Νικόλαος