ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το σύνολο των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών της χώρας δημιούργησαν το 1988 την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (Ο.Σ.Φ.Ε.) προκειμένου να εκφραστούν με ενιαίο τρόπο, να προάγουν τα κοινά συμφέροντα τους, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν κοινές επιχειρηματικές ενέργειες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ