ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ

Σε Διεθνές Επίπεδο

«Ο συνεταιρισμός των δίκαιων σκαπανέων της πόλης Ροτσντέιλ» είναι καταναλωτικός συνεταιρισμός που ιδρύθηκε στην ομώνυμη αγγλική πόλη. Θεωρείται η αφετηρία του σύγχρονου συνεταιριστικού κινήματος καθώς οι αρχές που διατύπωσε αποδείχθηκαν επιτυχημένες στην πράξη και αποτέλεσαν, αυτούσιες ή προσαρμοζόμενες, το υπόδειγμα για άλλους συνεταιρισμούς. Πριν από την ίδρυση του συνεταιρισμού του Ροτσντέιλ είχαν γίνει αρκετοί πειραματισμοί τόσο στην Αγγλία όσο και σε άλλες χώρες, οι οποίοι όμως δεν αποδείχτηκαν επιτυχημένοι και μακρόβιοι.

Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία, Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Σταμούλης, 2003.
Στην Ελλάδα

Κατά την περίοδο που στον ευρωπαϊκό χώρο και κυρίως στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης αναπτύσσονταν οι διάφορες συνεργατικές θεωρίες για αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος, στην Ελλάδα, η οποία βρισκόταν κάτω από τη δουλεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία η "Κοινή Συντροφιά και Αδελφότητα των Αμπελακίων", ένας οργανισμός με έντονα συνεργατικά χαρακτηριστικά.

ΑΡΘΡΟ: “Κοινή Συντροφία και Αδελφότητα των Αµπελακίων το 1700”