ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γούναρη 219 & Τυρταίου 37

166 74 Γλυφάδα

Αθήνα (Ελλάδα)


Φορολογικά Στοιχεία
ΑΦΜ GR-096111567
ΔΟΥ Γλυφάδας

Τηλ./Tel.: (+30) 210 9767817 │ Fax: (+30) 210 9767881 │ URL: www.osfe.gr & www.osfe-coop.gr│ Email: info@osfe.gr

Προϊστάμενη Γραμματείας: Λαζάρου Κωνσταντίνα