ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μπουμπουλίνας 5

173 43 Άγιος Δημήτριος

Αθήνα (Ελλάδα)


ΑΦΜ GR-096111567

Τηλ./Tel.: (+30) 210 9767817 │ Fax: (+30) 210 9767881 │ URL: www.osfe.gr & www.osfe-coop.gr│ Email: osfe@otenet.gr

Προϊστάμενη Γραμματείας: Λαζάρου Κωνσταντίνα