ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τα "Συνεταιριστικά Νέα" είναι ένα μηνιαίο ψηφιακό έντυπο της Ο.Σ.Φ.Ε. που στόχο έχει την τακτική ενημέρωση των συνεταιρισμένων φαρμακοποιών αλλά και όλων όσων εργάζονται στον συνεταιριστικό φαρμακευτικό τομέα προς ενημέρωση τους σχετικά με τις δραστηριότητες:

  • Της Ομοσπονδίας

  • Των ΣΥ.ΦΑ.

  • Των κοινών συνεταιριστικών δράσεων (ISCoPhar / Loogiscoop / Green Pharmacy κ.α.)

  • Του υπόλοιπου συνεταιριστικού τομέα, εντός και εκτός της Ελλάδος.

Εντός του στόχου του εντύπου αυτού είναι η διάδοση της στρατηγικής της Ο.Σ.Φ.Ε. και της συνεταιριστικής θεωρίας.

Τεύχος 17ο : Ιούνιος - Ιούλιος 2021

Τεύχος 16ο : Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020

Τεύχος 15ο : Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2020

Τεύχος 14ο : Απρίλιος - Μάιος 2020

Τεύχος 13ο : Ιαν. - Φεβ. - Μάρ. 2020

Τεύχος 12ο : Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019

Τεύχος 11ο : Οκτώβριος 2019

Τεύχος 10ο : Ιούλιος 2019

Τεύχος 9ο : Ιούνιος 2019

Τεύχος 8ο : Απρίλιος - Μάιος 2019

Τεύχος 7ο : Φεβρ.-Μάρτιος 2019

Τεύχος 6ο : Ιανουάριος 2019

Τεύχος 5ο : Νοέμβριος 2018

Τεύχος 4ο : Οκτώβριος 2018

Τεύχος 3ο : Σεπτέμβριος 2018

Τεύχος 2ο : Ιούλιος 2018

Τεύχος 1ο : Ιούνιος 2018