Szkoła Podstawowa nr 8

im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

NIEPODLEGŁA

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie przystąpiła do ogólnopolskiego programu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) „Niepodległa 1918-2018”. Patronat honorowy nad programem objęła Minister Edukacji Narodowej w ramach Roku dla Niepodległej.

W odpowiedzi na apel p. Teresy Misiuk, Lubelskiej Kurator Oświaty Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Szkoła Niepodległej”, którego organizatorem jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Celem programu Niepodległa 1918 – 2018 jest przeżycie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości w szerokich kręgach społeczeństwa, w kraju i poza jego granicami.

Ta cenna propozycja ZHR stała się doskonałą okazją do wzbogacenia działań wychowawczych szkoły, dała uczniom możliwość indywidualnego i zbiorowego doświadczenia przynależności do szeroko pojętej Wspólnoty oraz współuczestnictwa w wydarzeniach wzmacniających z nią osobistą więź.

Ósemka jest jedną z 398 polskich szkół, które podjęły się wykonania siedmiu ambitnych zadań, i która walczy o przyznanie zaszczytnego tytułu Szkoły Niepodległej. Autorami pomysłów oraz realizatorami działań są uczniowie wspierani przez swych nauczycieli. Osobisty nadzór nad projektem sprawuje p. Beata Kawalec – dyrektor szkoły, a jego koordynatorem jest nauczycielka języka polskiego, p. Marzena Boćwińska.

https://www.flipsnack.com/niepodlegla2018/gazetka.html


28 listopada 2018 roku

odbyło się miejskie podsumowanie obchodów

Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Zespół redakcyjny Szkoły Podstawowej nr 8 z tej okazji przygotował jednodniówkę, w której zaprezentowano realizację wszystkich zadań w ramach ogólnopolskiego programu "Szkoła Niepodległej".

Pod wskazanym linkiem (powyżej) można przeczytać pełną wersję gazetki.