ภาพกิจกรรม อสช.61

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (25-3-62)

https://photos.app.goo.gl/45TESzhERimrTMWTA

https://photos.app.goo.gl/4wrzGnqP7wj7B1628

https://photos.app.goo.gl/UKWkYx1gvK3mPSy4A

https://photos.app.goo.gl/QULDFqTUEYeegE9C9

https://photos.app.goo.gl/b4iMGGF6YNhz84Rv9

การสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (29-11-61)

https://photos.app.goo.gl/8C1zE1vanT1ENzes9

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมอบเกียรติบัตรนักเรียนร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 (16-17 พ.ย.61)

https://photos.app.goo.gl/4NtwzTcmennSNMta8

ประชุมครู คณะสีชมพู (16 พ.ย.61)

https://photos.app.goo.gl/4yvFNJcg3jqdYSH26

https://photos.app.goo.gl/YunT46hkfhkBNySCA

https://photos.app.goo.gl/sV1KGcEeJSNEQAqv8

https://photos.app.goo.gl/EjefvVeJWqKVgQ5P9

ค่ายบูรณาการ ม.6

https://photos.app.goo.gl/2fuXSXqGFuDcMMTD6

https://photos.app.goo.gl/jvicJjVsg5Fgua737

https://photos.app.goo.gl/L8winL9ZSKUFwCcCA

https://photos.app.goo.gl/EWKgCtW5BQJLoDhQ7

วันวิทยาศาสตร์ 61

https://photos.app.goo.gl/Di9qcPi9ZKDHAG9k8

https://photos.app.goo.gl/zL7qc3fqR5ACiMAy6

https://photos.app.goo.gl/MqEBAMcUHJDjgJ6KA

https://photos.app.goo.gl/ydpWqgKv9f4e6TSX8

https://photos.app.goo.gl/Sa8hCfy6pcGAHHax7

https://photos.app.goo.gl/C2krgK8cZTv3etK39

https://photos.app.goo.gl/AzfwESK71Bg2YiUf9

https://photos.app.goo.gl/9ygfiCEPVLEAf6wF6

กิจกรรมวันภาษาไทย 24-7-61

https://photos.app.goo.gl/jSSrXvAv3m88LNJaA

https://photos.app.goo.gl/VqHtaoBQickWucCC6

https://photos.app.goo.gl/HC5P7juMDhFMrFEU6


https://photos.app.goo.gl/1JJnGmHG5tppini69