OS KARTE

un OS VĒSTURE

nedaudz haotiski un joprojām nepilnīgi

Īpaša pateicība

Rodrigo Slaviņam, Arno Līcim, Gunāram Dukštem, Viesturam Ziediņam, Aldim Zavickim, Atim Rukšānam, Edmundam Tardenakam par dalīšanos ar privātu arhīvu, informācijas un karšu krājumiem!