Ortam Ölçümü Firması


ORTAM ÖLÇÜMÜ İŞLERİNDE NELER GEREKLİ?


İşveren lüzumlu bölge ölçümü, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri bölgenin ya da işin gereği olarak şahsi maruziyetlerde değişiklik oluştuğunda, işyeri doktoru ya da iş güvenirliği eksperının lüzumlu görmesi durumunda iş hijyeni ölçümleri test ve analizleri tekrarlanır.

Ortam Ölçümü yapan firmalar İSGÜM den Yeterlik ya da Ön yeterlilik belgesi olmak mecburiyetindedir. Yetki sahibi İSG Laboratuvarları dışında verdiği rapor eder geçersizdir.

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler

Ortam Toz Ölçümü

Ortam Gürültü Ölçümü

Ortam Titreşim Ölçümü

Ortam Kimyasal Ölçümü

Ortam Aydınlatma Ölçümü

Ortam Termal Konfor Ölçümü

Ortam VOC Ölçümleri

Ortam ElektRomanyetik Alan Ölçümü

Bireysel Maruziyet Ölçümleri

Bireysel Gürültü Maruziyeti Ölçümü

Bireysel Titreşim Maruziyeti Ölçümü

Bireysel Gaz Maruziyeti Ölçümü

Bireysel Toz Maruziyeti Ölçümü

Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

Bireysel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

https://www.yetkinkontrol.com/isg-isyeri-ortam-olcumu-hizmetleri/