Planar

Høyringar - Vedtak - Under arbeid

Bilete: Utviklingsplan for Ørsta sentrum, Tegnestuen FELT

Planar til høyring

Forvarsla planarbeid

Ingen forvarsla planar akkurat no

Planar til offentleg ettersyn

Ingen planar på høyring akkurat noPlanar under arbeid

Kontakt oss

Om du lurer på noko i samband med vatn- og avløpskart, adresser, gatenamn, stadnamn, husnummer, areal, eigarar, frådeling, bortfeste av tomt, grensepåvisning, gards- og bruksnummer, eigedomskart og matrikkelbrev.


Om du lurer på noko i samband med planarbeid, planstatus for din eigedom, spørsmål om utvikling av eigedomen osv.

Ørsta kommune: 700 49 700

www.orsta.kommune.no