Planar

Høyringar - Vedtak - Under arbeid

Bilete: Utviklingsplan for Ørsta sentrum, Tegnestuen FELT

Planar til høyring

Forvarsla planarbeid

Planar til offentleg ettersyn


Planar under arbeid

Kontakt oss

Om du lurer på noko i samband med vatn- og avløpskart, adresser, gatenamn, stadnamn, husnummer, areal, eigarar, frådeling, bortfeste av tomt, grensepåvisning, gards- og bruksnummer, eigedomskart og matrikkelbrev.


Om du lurer på noko i samband med planarbeid, planstatus for din eigedom, spørsmål om utvikling av eigedomen osv.

Ørsta kommune: 700 49 700

www.orsta.kommune.no