Kart og oppmåling

Kartløysingar

Sunnmørskart

www.sunnmorskart.no

Grunnkart, flyfoto og ledige tomter.

Kommunekart

www.kommunekart.com

Norkart si kartløysing for kommunane i Noreg.

Kontaktinformasjon

Tilsette:


Dei tilsette har som hovudoppgåve å utføre oppmålingsforretningar etter matrikkellova og har ansvar for kommunen sitt kartverk, inklusive grunnkart og vatn- og avløpskart

Kart- og oppmålingstenesta er ein nøytral instans der næringslivet, offentlege organ og privatpersoner kan få rettleiing for dei fleste oppmålingsarbeid og spørsmål. Etter nødvendig rekvisisjon for oppmåling, eventuelt frådeling m.v., gjer ein den naudsynte formelle behandlinga etter plan- og bygningslova,held oppmålingsforretning og registrerer ny eigedom.

Kommunen har gjort tilgjengeleg grunnkart, flyfoto, ledige tomter og reguleringskart i denne kartportalen.


Kontakt oss

Om du lurer på noko i samband med vatn- og avløpskart, adresser, gatenamn, stadnamn, husnummer, areal, eigarar, frådeling, bortfeste av tomt, grensepåvisning, gards- og bruksnummer, eigedomskart og matrikkelbrev.


Ørsta kommune: 700 49 700

www.orsta.kommune.no